Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.089 din 23 noiembrie 2020pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 26 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 26-11-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 26-11-2020 până la data de 15-04-2021

  Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 143/DCV din 13.11.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului nr. 1.172/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 21 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Mircea Fechet
  Bucureşti, 23 noiembrie 2020.Nr. 2.089.
  ANEXĂ Deschideți GHID DE FINANȚAREa Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cuunele mai performante din punct de vedere energetic

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!