Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 592 din 6 iulie 2000privind modificarea cuantumului taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 iulie 2000Data intrării în vigoare 20-07-2000

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (3) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICCuantumul taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea valorile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Comunicaţii şi Informatica,Sergiu Stelian IliescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes
  Anexa 1 TAXELE DE LICENTATaxele de licenţă prevăzute la art. 14 sunt următoarele:1. Reţele de telecomunicaţii aferente serviciilor de telecomunicaţii de baza:- 1.1. naţionale - 9.000.000.000 lei- 1.2. zonale - 2.700.000.000 lei- 1.3. locale:a) urbane - 630.000.000 lei
  b) rurale - 45.000.000 lei.2. Alte reţele de telecomunicaţii care fac obiectul unei licenţe:- 2.1. naţionale - 900.000.000 lei- 2.2. zonale - 180.000.000 lei- 2.3. locale:a) urbane - 45.000.000 leib) rurale - 9.000.000 lei.3. Servicii de telecomunicaţii de baza:- 3.1. naţionale - 4.500.000.000 lei- 3.2. zonale/urbane - 630.000.000 lei- 3.3. rurale - 45.000.000 lei.4. Alte servicii de telecomunicaţii care fac obiectul unei licenţe:- 4.1. naţionale - 270.000.000 lei
  - 4.2. zonale/locale - 27.000.000 lei.
  Anexa 2 TAXELE DE AUTORIZARETaxele de autorizare prevăzute la art. 30 sunt următoarele:1. Reţele de telecomunicaţii liberalizate:- 1.1. naţionale - 90.000.000 lei- 1.2. zonale - 27.000.000 lei- 1.3. locale - 9.000.000 lei.2. Servicii de telecomunicaţii liberalizate:- 2.1. naţionale - 18.000.000 lei- 2.2. zonale - 9.000.000 lei- 2.3. locale - 4.500.000 lei.------