Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 19-11-2020

  În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.176 din 11.11.2020,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul ISe aprobă Procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, potrivit cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIÎn anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pentru debitorii care se încadrează în prevederile art. 204 din lege, în scopul stabilirii termenului în funcţie de care se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, vechimea sumelor reprezentând obligaţii fiscale principale şi accesorii rămase nestinse din eşalonarea şi/sau amânarea la plată, a căror valabilitate a fost pierdută, este data comunicării deciziilor prevăzute la alin. (1).Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 11 noiembrie 2020.Nr. 3.896.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!