Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 621 din 13 iulie 2000privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Resita" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 19 iulie 2000Data intrării în vigoare 19-07-2000

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă licenta de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Resita" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Halda de Zgura, judeţul Caraş-Severin, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 2Licenta de concesiune a activităţii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────PreşedinteleAgenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Mihail IanasMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescu
    ──────────── *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.────────────


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!