Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 10 august 2020Data intrării în vigoare 10-08-2020
  Formă consolidată valabilă la data 14-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-12-2020 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, la data de 14 Decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 22 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 211 din 4 decembrie 2020; LEGEA nr. 282 din 8 decembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri economice de redresare şi de creştere a încrederii populaţiei,
  întrucât starea de urgenţă instituită în 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României a fost prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar starea de alertă a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin imediat pentru stimularea angajării persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă sau au fost în imposibilitatea de a se angaja şi care prin pierderea acestor venituri sunt supuse riscului de excluziune socială,având în vedere că în perioada stării de urgenţă, precum şi a celei de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate pe piaţa muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus, ţinând cont de faptul că se menţin în continuare regulile de distanţare fizică, inclusiv la locul de muncă, context în care telemunca este o soluţie avantajoasă, întrucât actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă şi rata şomajului, se impune, pe de o parte, stimularea persoanelor de a fi active pe piaţa muncii şi, pe de altă parte, impulsionarea angajatorilor de a utiliza forme alternative de muncă.Luând în considerare faptul că adoptarea de măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional, precum şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea contribui la scăderea veniturilor din economie concomitent cu creşterea şomajului la nivel naţional şi a riscului de excluziune socială, precum şi la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemia SARS-CoV-2 şi restul populaţiei, având în vedere instituirea stării de urgenţă, a stării de alertă sau a altei situaţii excepţionale care produce efecte negative asupra raporturilor de muncă, se impune necesitatea reglementării unor măsuri atât pentru protejarea şi sprijinirea angajatorilor, cât şi pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvată angajaţilor.Luând în considerare experienţa ţărilor care au avut impact pozitiv în flexibilizarea raporturilor de muncă şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu reducerea, respectiv limitarea activităţilor socioeconomice, precum şi faptul că în condiţiile în care aceste măsuri nu vor fi luate, veniturile necesare traiului zilnic pentru aproximativ 600.000 de angajaţi şi profesionişti definiţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi afectate în mod negativ, aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!