Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 20 decembrie 2011Data intrării în vigoare 23-12-2011
  Formă consolidată valabilă la data 03-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-02-2021 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 292 din 20 decembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011, la data de 03 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 31 din 26 august 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; LEGEA nr. 79 din 26 aprilie 2017; LEGEA nr. 110 din 19 mai 2017; LEGEA nr. 194 din 19 iulie 2018; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020; LEGEA nr. 231 din 5 noiembrie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România.Articolul 2(1) Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.(2) Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!