Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.814/1.536/1.806/2020pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.814 din 1 octombrie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1.536 din 20 octombrie 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.806 din 21 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020Data intrării în vigoare 29-10-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 29-10-2020 până la data de 15-04-2021

  În temeiul art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Articolul 1(1)
  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, precum şi anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ şi nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ şi anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 6.
  Articolul 3Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Articolul 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin. Articolul 5Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 6
  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 7Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate şi structurile subordonate sau cele care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Victoria Violeta Alexandru

  p. Ministrul sănătăţii,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Anexe nr. 1-7 Deschideți ANEXEprivind aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a"Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venitşi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!