Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 5.487/1.494/2020pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Nr. 5.487 din 31 august 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.494 din 31 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020Data intrării în vigoare 01-09-2020
  Formă consolidată valabilă la data 30-09-2020 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-09-2020 până la data de 04-02-2021

  Abrogat de Articolul 17 din ORDIN nr. 3.235 din 4 februarie 2021 la data 05-02-2021  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 804 din 1 septembrie 2020, la data de 30 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. 5.650/1.670/2020.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile:– art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. DGIP 5.746 din 31.08.2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,