Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.07.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.487/1.494/2020pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Nr. 5.487 din 31 august 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.494 din 31 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020Data intrării în vigoare 01-09-2020


  Având în vedere prevederile:– art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare nr. DGIP 5.746 din 31.08.2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,văzând Referatul de aprobare nr. NT 7.402 din 28.08.2020 al Ministerului Sănătăţii,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul sănătăţii,
  Nelu Tătaru
  ANEXĂ Deschideți MASURIde organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţiide siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!