Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.092/745/2020pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.092 din 1 iulie 2020
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 745 din 23 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 2 iulie 2020Data intrării în vigoare 02-07-2020
  Formă consolidată valabilă la data 07-09-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-09-2020 până la data de 15-04-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.092/745/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 583 din 2 iulie 2020, la data de 07 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.546/938/2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. NT 4.932 din 29.06.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.537 din 23.06.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!