Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.192/745/2020pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.192 din 1 iulie 2020
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 745 din 23 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 2 iulie 2020Data intrării în vigoare 02-07-2020
  Formă consolidată valabilă la data 07-09-2020 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-09-2020 până la data de 22-09-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.192/745/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 583 din 2 iulie 2020, la data de 07 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.546/938/2020.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Potrivit RECTIFICĂRII nr. 1.092/745/2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 16 noiembrie 2021, la numărul prezentului ordin, în loc de: „nr. 1.092/745/2020“ se va citi: „nr. 1.192/745/2020“.
  Având în vedere:– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. NT 4.932 din 29.06.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.537 din 23.06.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,