Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 173 din 13 august 2020privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 august 2020Data intrării în vigoare 16-08-2020


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută.
  Articolul 2(1) Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operaţiuni privind înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la societăţile la care statul are calitatea de acţionar, începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică operaţiunilor postprivatizare şi operaţiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participaţiilor deţinute de stat s-a realizat.Articolul 3În aplicarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, se suspendă, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4(1) În condiţiile legii, statul român poate dobândi, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, participaţii la societăţile care desfăşoară activităţi economice în domeniile:a) producţia şi comercializarea de medicamente, dispozitive medicale, seruri şi vaccinuri, servicii medicale şi paramedicale;b) industria constructoare de maşini, metalurgică, alimentară, agricultură, silvicultură, exploatarea forestieră;c) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică şi energie termică;d) explorarea, exploatarea, extracţia, producţia şi prelucrarea resurselor minerale;e) transportul, construcţia şi administrarea de infrastructură rutieră, feroviară, navală şi aeriană;f) captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile şi a apei pentru irigaţii;g)
  poştă, comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
  (2) Dobândirea de participaţii de către stat se face cu respectarea dispoziţiilor privind ajutorul de stat, concurenţa şi competitivitatea.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  Bucureşti, 13 august 2020.Nr. 173.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!