Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020Data intrării în vigoare 12-02-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-08-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-08-2020 până la data de 15-04-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2020, la data de 22 August 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 178 din 18 august 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017, care prevede, la articolul 3, că „Fiecare stat membru stabileşte o dată de referinţă care se înscrie în cursul anului 2021 pentru datele privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor care urmează a fi transmise Comisiei (Eurostat). Statele membre informează Comisia (Eurostat) până la 31 decembrie 2019 cu privire la data de referinţă aleasă.“;
  – Regulamentul (UE) 2018/1.799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 kmp; care prevede, la art. 9 alin. (1), ca rezultatele RPL2021, validate şi agregate referitoare la populaţia totală, la nivel de griduri de 1 kmp, trebuie furnizate Comisiei (Eurostat) până la data de 31 decembrie 2022,
  întrucât:– recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să efectueze recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021) în anul 2021 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor şi a cerinţelor regulamentelor de implementare a acestuia;– colectarea datelor RPL 2021 trebuie să se realizeze în cursul anului 2021, motiv pentru care anii 2020 şi 2021 sunt cruciali pentru pregătirea şi efectuarea în bune condiţii a acestuia.Pentru respectarea termenelor propuse, începând cu anul 2020, trebuie realizate următoarele activităţi principale: • elaborarea instrumentarului statistic;• achiziţia şi punerea în funcţiune a componentelor sistemului informatic integrat care să permită, printre altele, colectarea on-line a datelor de recensământ;• recrutarea personalului suplimentar;• sectorizarea teritoriului localităţilor;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!