Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 466 din 9 iunie 2000pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei privind cooperarea reciprocă în domeniul locuinţelor, semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 iunie 2000Data intrării în vigoare 20-06-2000

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei privind cooperarea reciprocă în domeniul locuinţelor, semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000.PRIM-MINISTRU
    MUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Petre RomanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes
    Deschideți MEMORANDUM DE ÎNŢELEGEREîntre Guvernul României şi Guvernul Canadei privind cooperarea reciprocă în domeniul locuinţelor