Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.07.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 aprilie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014Data intrării în vigoare 08-05-2014
  Formă consolidată valabilă la data 14-08-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-08-2020 până la data de 26-07-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 332 din 23 aprilie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014, la data de 14 August 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016; HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final şi al dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,
  având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.La data de 16-09-2014 Formula introductivă a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!