Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 477 din 9 iunie 2000pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 19 iunie 2000Data intrării în vigoare 19-06-2000


    În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 1998.PRIM-MINISTRU
    MUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Petre RomanMinistrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul culturii,Ion CaramitruMinistrul tineretului şi sportului,Crin AntonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes
    Deschideți ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniileînvăţământului, ştiinţei şi culturii