Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018privind distribuţia de asigurări
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 8 octombrie 2018Data intrării în vigoare 01-10-2018
    Formă consolidată valabilă la data 26-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-08-2020 până la data de 14-07-2022


    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 236 din 5 octombrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 853 din 8 octombrie 2018, la data de 26 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 71 din 22 aprilie 2019; LEGEA nr. 158 din 27 iulie 2020.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1 Domeniul de aplicare(1) Prezenta lege reglementează:a) activitatea de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare, denumită în continuare activitate de distribuţie;b) organizarea şi funcţionarea distribuitorilor de asigurări şi reasigurări, supravegherea activităţii de distribuţie şi a altor activităţi conexe acesteia;c) înregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.