Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 26 iulie 2017Data intrării în vigoare 29-07-2017
  Formă consolidată valabilă la data 26-05-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-05-2020 până la data de 12-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 185 din 24 iulie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017, la data de 26 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 329 din 21 decembrie 2018; ORDONANŢA nr. 25 din 27 august 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 21 mai 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează managementul calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate la nivel naţional.(2) Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului este responsabilitatea unităţilor sanitare, conform politicii şi strategiei de sănătate promovate de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare ANMCS.(3) Standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate se realizează de către ANMCS.(4) Actele normative adoptate de ANMCS sunt obligatorii pentru toate unităţile sanitare care doresc să se acrediteze, în condiţiile legii.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!