Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 632 din 31 august 1964privind stabilirea limitei maxime de vîrsta a candidaţilor care se primesc la examenul de admitere în şcolile profesionale de ucenici, pentru anul şcolar 1964-1965
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 43 din 4 septembrie 1964Data intrării în vigoare 04-09-1964

    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:1. Limita maxima de vîrsta a candidaţilor către se primesc la examenul de admitere în şcolile profesionale de ucenici pentru anul şcolar 1964/1965, se stabileşte la 18 ani.PreşedinteleConsiliului de Miniştri,Ion Gheorghe Maurer-----------