Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.07.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂREA nr. 86 din 28 noiembrie 2019privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2019Data intrării în vigoare 28-11-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Marieta Safta- prim-magistrat-asistent
  În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în conformitate cu dispoziţiile art. 82 alin. (1) şi ale art. 146 lit. f) din Constituţie, precum şi cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională s-a întrunit în plenul său, potrivit art. 37 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea validării rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.Examinând dosarul candidaturii, având în vedere procesele-verbale privind rezultatul votării pentru alegerea Preşedintelui României din 10 noiembrie 2019 şi, respectiv, 24 noiembrie 2019, întocmite de Biroul Electoral Central, procesele-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă şi birourile electorale ale secţiilor de votare, Hotărârile Curţii Constituţionale nr. 77 din 15 noiembrie 2019 şi nr. 85 din 28 noiembrie 2019 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul primului tur de scrutin desfăşurat la 10 noiembrie 2019 şi, respectiv, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăşurat la 24 noiembrie 2019, constatând că au fost respectate dispoziţiile art. 81 din Constituţie şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de faptul că la al doilea tur de scrutin, care a avut loc la data de 24 noiembrie 2019, domnul Klaus-Werner Iohannis a obţinut cel mai mare număr de voturi din cele valabil exprimate, precum şi de faptul că, prin Hotărârea nr. 85 din 28 noiembrie 2019, Curtea Constituţională a constatat că domnul Klaus-Werner Iohannis este ales în funcţia de Preşedinte al României,
  în temeiul art. 146 lit. f) şi al art. 82 alin. (1) din Constituţie, al art. 37 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 53 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:1. Validează alegerea domnului Klaus-Werner Iohannis în funcţia de Preşedinte al României.2. Un exemplar al hotărârii se prezintă Parlamentului în vederea depunerii jurământului prevăzut la art. 82 alin. (2) din Constituţie, un exemplar al acesteia se înmânează Preşedintelui ales al României, domnul Klaus-Werner Iohannis, iar un alt exemplar rămâne la Curtea Constituţională.3. Prezenta hotărâre este definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 28 noiembrie 2019.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Prim-magistrat-asistent,
  Marieta Safta
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!