Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 46 din 7 aprilie 2000privind prohibitia pescuitului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 18 aprilie 2000Data intrării în vigoare 18-04-2000Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,având în vedere prevederile art. 15, ale art. 17 lit. A. a), b), e), f), g), lit. B. a), b), c), d) şi lit. C. a), b), c) şi e), ale art. 18 şi 19 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura şi pescuitul, cu modificările ulterioare,ţinând seama de Nota Direcţiei generale de politici şi resurse agroalimentare nr. 61.971 din 7 aprilie 2000,în temeiul art. 2 pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:
  Articolul 1Se instituie măsuri de prohibitie pentru pescuitul industrial şi sportiv/recreativ al tuturor speciilor de peşti, crustacee, moluste şi alte vietuitoare acvatice, după cum urmează:a) în apele colinare şi de şes, în Dunăre, în Delta Dunării şi în Golful Musura, pe o durată de 60 de zile consecutive, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv;b) în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale, pe o durată de 91 de zile, în perioada 1 aprilie-30 iunie inclusiv;c) în faţa gurilor Dunării, meleaua Sfîntu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 122 de zile, în perioada 1 aprilie-31 iulie inclusiv.Articolul 2Se instituie zone de crutare a peştelui în care pescuitul este interzis în tot cursul anului, în zonele:a)
  pe cursul vechi al bratului Sfîntu Gheorghe, din zonele rectificate, respectiv între km 16,5-20, 32-43, 50-58 şi 65-83;
  b) pe Dunarea Veche, în sectorul cuprins între confluenta cu canalul Sulina de la Mm 13+1.000 şi până la gura canalului Magearu;c) în lacurile Erenciuc şi Zmeica;d) în lacul Gasca din complexul Somova-Parches;e) în stufariile din complexul Razim-Sinoie şi în faţa acestora pe o distanta de 50 m spre larg.
  Articolul 3Se interzice pescuitul în sectoarele, zonele şi în perioadele următoare:
  a) pe Dunarea Veche, între confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, şi gura canalului Magearu, precum şi între confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche şi confluenta Dunarea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile consecutive, în perioada 1 martie 30 noiembrie;b) pe Dunăre, în faţa garlelor, canalelor şi a pravalurilor de alimentare a baltilor, pe o distanta de câte 500 m de ambele părţi ale gurilor de vărsare, precum şi în interiorul acestora, pe o durată de 92 de zile consecutive, în perioada 15 martie-15 iunie;c) la gura de vărsare în Dunăre a râurilor, pe o distanta de 1 km de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor râuri, pe o distanta de 10 km, în amonte, de la confluenta cu Dunarea, în perioada 1 martie - 1 iulie;d) în zonele de reproducere naturala a peştelui reprezentate de lunci, zone dig-mal, intinsuri şi terenuri inundate temporar, limitrofe râurilor, Dunării şi lacurilor de acumulare, în perioada 15 martie-15 iunie.
  Articolul 4Se reglementează pescuitul anumitor specii de peşti, după cum urmează:a) se interzice pescuitul speciilor vaduvita, caracuda, morunas, cega, sip şi viza, în perioada 1 aprilie 2000 - 1 aprilie 2001;
  b) se interzice pescuitul sturionilor şi al scrumbiei de Dunăre, în tot cursul anului, în faţa gurilor de vărsare a Dunării în Marea Neagra, pe o lungime de 5 km spre largul marii şi pe un coridor lat de 2 km, socotit câte 1 km de o parte şi de alta a axului bratelor Sfîntu Gheorghe şi Sulina. În faţa bratului Chilia, lăţimea coridorului interzis la pescuit este de 1 km spre sud de axul bratului, iar spre nord, până la limitele apelor teritoriale române;c) se interzice pescuitul sturionilor în tot cursul anului cu carmace şi carmacute în senalul Dunării şi pe bratele sale, iar în zona litorala marina, până la izobata de 20 m, de la gura de vărsare a bratului Chilia până la Vama Veche, se interzice pescuitul acestora cu carmace, ohane şi setci de sturioni, în perioada 15 februarie - 15 mai în anii 2000 şi 2001;d) se interzice pescuitul stiucii în perioada 1 februarie - 8 iunie în anii 2000 şi 2001;e) se interzice pescuitul în apele de munte al pastravului indigen şi fantanel şi al coregonului în perioada 15 septembrie 2000 - 30 aprilie 2001, iar pescuitul pastravului curcubeu şi al lipanului, în perioada 1 ianuarie - 31 mai în anii 2000 şi 2001.
  Articolul 5În activitatea de pescuit industrial se interzice:a)
  utilizarea setcilor, a avelor de orice tip şi a ohanelor cu latura ochiului de plasa sub 100 mm, în zona litoralului marin, cu excepţia Golfului Musura din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";
  b) folosirea setcilor şi a avelor de orice tip în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";c) pescuitul în care se utilizează surse de energie electrica, materiale explozive, substanţe toxice sau narcotice de orice fel;d) folosirea setcilor şi a avelor tractate, în apele naturale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu excepţia senalului Dunării şi a bratelor Chilia, Tulcea, Sulina şi Sfîntu Gheorghe, de la Marea Neagra până la Gura Timocului;e) folosirea pe Dunăre a uneltelor de pescuit tip traul, navod ingemanat, laptas şi prostovol, cu excepţia zonelor de frontieră de pe Dunăre cu Ucraina şi cu Republica Moldova, precum şi a celor tip napatca şi trandadaie în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";f) folosirea navoadelor în reţeaua de canale, garle, sahale ale apelor naturale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";g) pescuitul cu navodul în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 10 aprilie - 15 septembrie în Delta Dunării şi în perioada 1 aprilie - 1 octombrie în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale;
  h) utilizarea la pescuit a setcilor şi a avelor confectionate din fire monofilament, în toate apele naturale de munte, colinare şi de şes, în Dunăre şi Marea Neagra, precum şi în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";i) procurarea în condiţii ilicite a peştelui şi icrelor în zonele de pescuit constituite din: ape curgătoare sau stătătoare, malurile din jurul sau de-a lungul luciului de apa, reprezentate de terenuri agricole, plaje, faleze, chei, diguri, baraje, drumuri, precum şi dotările specifice pescaresti amplasate în aceste zone, clădiri administrative şi pentru depozitare-prelucrare, cherhanale, vase şi barci de pescuit sau alte mijloace de transport, fără autorizaţie sau permis de pescuit şi documente legale de provenienţă.
  Articolul 6Este interzis pescuitul speciilor de peşti şi al altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1974 privind piscicultura şi pescuitul, precum şi al următoarelor specii care au dimensiuni mai mici de:- 40 cm la stiuca;- 12 cm la biban;- 30 cm la avat;- 50 cm la somn;- 35 cm la calcan;- 100 cm la rechin.
  Articolul 7Este interzisă utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile ochiului de plasa mai mici de:a) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip ave şi setci;b) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie;c) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele de pescuit tip navoade, vintire şi taliene de balta;d) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la uneltele destinate pescuitului stationar în zona litoralului românesc al Marii Negre;e) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere a vintirelor şi talienelor de balta utilizate în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale;f) pentru complexul Razim-Sinoie se interzice în următoarele perioade folosirea navoadelor cu dimensiunile ochiurilor de plasa mai mici de:. a = 40 mm, latura ochiului la matita, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie;. a = 50 mm, latura ochiului la matita, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2001.Articolul 8Prohibitia pescuitului speciilor de peşti, crustacee, moluste şi alte vietuitoare acvatice, în apele curgătoare ce constituie frontiera de stat, se stabileşte după cum urmează:1. În apele fluviului Dunarea:a) pentru zona de frontieră cu Ucraina pe bratul Chilia, de la Mm 72 până la vărsarea în Marea Neagra:- pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie - 14 mai inclusiv, în sectorul Mm 72 - Marea Neagra;- pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv, în zona inundabila a Dunării, dig-albia minora;b) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, de la Mm 72 până la Mm 72,5:- pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie - 14 mai inclusiv, în sectorul Mm 72 - Mm 72,5;
  - pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv, în zona inundabila a Dunării, dig-albia minora;c) pentru zona de frontieră cu Bulgaria, de la Chiciu - Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6:- pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv, în sectorul km 374,5 - km 845,6;- pe o durată de 60 de zile, în perioada 12 aprilie - 10 iunie inclusiv, în zona inundabila a Dunării, dig-albia minora;d) pentru zona Bazinului Panonic, de la Gura Timocului, km 845,6, la Bazias, km 1.075, care constituie frontiera de stat cu Republica Federala Iugoslavia, se interzice pescuitul următoarelor specii, conform convenţiei bilaterale româno-iugoslave din 30 ianuarie 1961, în perioadele următoare:- salau, în perioada 1 aprilie - 30 aprilie;- somn, în perioada 25 aprilie - 24 mai;- crap, în perioada 25 aprilie - 24 mai;- platica, în perioada 25 aprilie - 24 mai;- cega, în perioada 15 mai - 15 iunie;- pastruga, în perioada 15 mai - 15 iunie;- nisetru, în perioada 15 mai - 15 iunie;- morun, în perioada 15 mai - 15 iunie.2. În raul Prut:a) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie-8 iunie inclusiv, pe raul Prut, iar pe o durată de 62 de zile, în lacul de acumulare Stanca-Costesti, în perioada 15 aprilie-15 iunie;
  b) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 52 de zile, în perioada 30 martie-21 mai inclusiv. 3. În raul Tisa:- pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 52 de zile, în perioada 30 martie-21 mai inclusiv.4. În Marea Neagra:a) în apele teritoriale române se interzice pescuitul calcanului şi rechinului, pe o durată de 60 de zile, în perioada 2 mai-30 iunie;b) în apele teritoriale române se interzice pescuitul delfinilor în tot cursul anului.
  Articolul 9Prohibitia pescuitului sturionilor în anii 2000 şi 2001 se stabileşte după cum urmează:a)
  în sectorul Marea Neagra - Cotu Pisicii, Mm 76, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-14 mai inclusiv;
  b) în sectorul Cotu Pisicii, Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv;c) în sectorul Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie - 6 iunie inclusiv;d) în sectorul Gura Timocului, km 845,6 - Bazias, km 1.075, în perioada 15 mai-15 iunie inclusiv, conform convenţiei bilaterale din 30 ianuarie 1961;e) se interzice utilizarea pentru pescuitul industrial al sturionilor, în perioadele şi în zonele menţionate la lit. a)-d), a uneltelor confectionate din plase cu finetea atei cuprinsă între 420-1430 tex. şi cu o densitate între 245 şi 700 m/kg sau din fire cu diametrul mai mare de 1,9 mm.
  Articolul 10Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunăre în anul 2000 se stabileşte, pe sectoare, după cum urmează:
  a) în sectorul I, gurile Dunării-Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 9 zile, în perioada 10-18 aprilie inclusiv;b) în sectorul II, Ceatal Chilia, Mm 43 - Cotu Pisicii, Mm 76, pe o durată de 20 de zile, în perioada 11-30 aprilie inclusiv;c) în sectorul III, Cotu Pisicii, Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie-14 mai inclusiv;d) în sectorul IV, Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 18 aprilie-17 mai inclusiv.
  Articolul 11Pescuitul, în perioada de prohibitie, al oricăror specii de peşti şi vietuitoare acvatice, în scopuri ştiinţifice şi pentru culturi artificiale, se poate efectua în orice perioada, în orice loc şi cu orice unelte sau metode, numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, iar pentru perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", şi cu avizul Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".
  Articolul 12Prezentul ordin nu vizează amenajările piscicole, crescatoriile şi pepinierele, constituite din heleşteie şi iazuri în care se practica reproducerea şi creşterea artificiala sau dirijata a peştelui, cu excepţia celor din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".Autorizarea pescuitului în perioada de prohibitie se face numai pe baza actelor doveditoare privind popularile anuale cu puiet de peste, efectuate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la propunerea Direcţiei de pescuit, piscicultura, inspecţii din cadrul Direcţiei generale de politici şi resurse agroalimentare, pentru lacurile de acumulare şi, respectiv, cu avizul Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", pentru amenajările piscicole din perimetrul acesteia.Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 12/1974 privind piscicultura şi pescuitul, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol.Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 48 din 24 martie 1999 privind prohibitia pescuitului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 23 aprilie 1999.
  Articolul 15Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de stat----------