Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 721/481/310/2019privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 721 din 1 aprilie 2019
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII NR. 481 DIN 3 APRILIE 2019
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 310 din 2 aprilie 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019
    Formă consolidată valabilă la data 25-07-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-08-2019 până la data de 09-06-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 721/481/310/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 258 din 3 aprilie 2019, la data de 25 Iulie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 940/944/650/2019; ORDINUL nr. 1.221/1.283/765/2019.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:– Referatul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.251/MCB/1.04.2019, SP4.323/2.04.2019, DRC 249/2.04.2019;– Avizul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.084/2.04.2019,în temeiul prevederilor:– art. 924-941 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;–