Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.04.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 23 iunie 2003Data intrării în vigoare 23-06-2003
    Formă consolidată valabilă la data 05-07-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-07-2019 până la data de 01-04-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 269 din 17 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 23 iunie 2003, la data de 05 Iulie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de LEGEA nr. 507 din 28 noiembrie 2003, LEGEA nr. 519 din 3 decembrie 2003; LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004; LEGEA nr. 511 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr. 512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr. 379 din 15 decembrie 2005; LEGEA nr. 380 din 15 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007; LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 840 din 14 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează Statutul Corpului diplomatic şi consular al României.(2) Membrii Corpului diplomatic şi consular sunt, de regula, diplomaţi de cariera şi au un statut socioprofesional specific, conferit de atribuţiile şi răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.Articolul 2