Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2000privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000Data intrării în vigoare 21-02-2000

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:Articolul UNICSe aprobă achiziţia din surse proprii a unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", prin derogare de la dispoziţiile art. 42 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998.
  Achiziţia se referă la spaţiul situat în imobilul din municipiul Bucureşti, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, şi la cota indiviză din terenul aferent spaţiului achiziţionat, aflat în patrimoniul Societăţii Comerciale "Comprest" S.A., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul lucrărilor
  publice şi amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica
  Anexă ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Persoana          Persoana     Adresa           juridică de la     juridică care   Caracteristicile   imobilului        care se achizi-    achiziţionează    tehnice ale                    tioneaza imobilul     imobilul         imobilului ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Municipiul        Societatea Comer-   Regia Autonomă   Clădiri:  Bucureşti,        ciala "Comprest"    "Monitorul       Suprafaţa totală  sos. Panduri       - S.A.              Oficial"         = 1.200 mp  nr. 1,                                                 Suprafaţa desfăşurată,  bl. P33,                                               pe niveluri =  sectorul 5                                             - subsol = 180 mp                                                         - parter = 450 mp                                                         - mezanin = 570 mp                                                         Cota indiviză din te-                                                         renul aferent spaţiu-                                                         lui achiziţionat:                                                         Cota indiviză în                                                          suprafaţa totală =                                                         308,5 mp                                                         Cota indiviză des-                                                         fasurata pe tipul                                                         de teren:                                                         - pe teren construit =
                                                             301,1 mp                                                         - pe cai de trans-                                                           port = 7,4 mp ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -----