Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (**republicată**) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010Data intrării în vigoare 03-12-2010
  Formă consolidată valabilă la data 15-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-07-2018 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 47 din 18 mai 1992(Republicata 3) din Monitorul Oficial nr.807 din 03-12-2010  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 47 din 18 mai 1992 (Rep 3) din Monitorul Oficial nr. 807 din 3 decembrie 2010, la data de 15 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 4 iulie 2012; LEGEA nr. 183 din 19 iunie 2013; LEGEA nr. 66 din 14 martie 2018; LEGEA nr. 168 din 10 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. V din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 47/1992 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, iar ulterior a mai fost modificată prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.(2) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România.(3) Curtea Constituţională este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei şi prezentei legi.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!