Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 20 din 27 iulie 2017privind asigurările auto din România
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 1 august 2017Data intrării în vigoare 01-08-2017
    Formă consolidată valabilă la data 01-09-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-05-2018 până la data de 15-04-2021

    Notă CTCE *) Forma consolidată a NORMEI nr. 20 din 27 iulie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017, la data de 01 Septembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 7 din 24 aprilie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 43 alin. (1) lit. a)-h), j) şi lit. l)-n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Titlul I Asigurarea obligatorie de răspundere civilă autoCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1 Prevederi generale(1) Prezenta normă reglementează:a)

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!