Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016Data intrării în vigoare 08-02-2016
  Formă consolidată valabilă la data 13-10-2017 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-10-2017 până la data de 27-12-2017


  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 587 din 1 februarie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 8 februarie 2016, la data de 13 Octombrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016; ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017; ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Reproducem prevederile art. II din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017:„Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv”.
  Având în vedere prevederile art. 101, art. 105 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, prevăzut în anexa nr. 1;b) 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2.