Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015Data intrării în vigoare 23-07-2015
  Formă consolidată valabilă la data 30-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-07-2017 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 17 din 15 iulie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015, la data de 30 Iulie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 316 din 11 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  Notă CTCE *) Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007 a fost abrogată de lit. a) a art. 354 din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedura fiscală, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015.
  – Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 46Nulitatea actului administrativ fiscalLipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 43 alin. (6), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!