Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANTA nr. 58 din 24 august 1999pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internationala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 1999Data intrării în vigoare 30-08-1999

    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:Articolul 1România adera la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internationala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994.
    Articolul 2În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor, Ministerul de Interne şi cu Ministerul Sănătăţii vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor convenţiei prevăzute la art. 1, precum şi standardele şi procedurile specifice României.Articolul 3Ministerul Afacerilor Externe va depune la Organizaţia Maritima Internationala instrumentele de aderare, însoţite de standardele şi de procedurile specifice României.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanu,
    secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministru de interneLiviu Popescu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor
    Deschideți CONVENŢIEprivind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie1965 de Conferinţa internaţionala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim,modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994