Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 601 din 27 iulie 1999privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare a municipiului Craiova, judeţul Dolj"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 28 iulie 1999Data intrării în vigoare 28-07-1999

    Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare a municipiului Craiova, judeţul Dolj", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotărâre.
    Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite externe contractate direct de stat, din fondurile speciale constituite prin lege şi, în completare, din fondurile bugetului de stat, aprobat potrivit legii.------------ *) Anexa se va comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Gheorghe Banu,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noica
    -----------


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!