Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 294 din 14 mai 1999privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea portelanului şi a ceramicii fine pentru menaj
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 12 iulie 1999Data intrării în vigoare 12-07-1999

    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,având în vedere:- art. 5 alin. (5) şi pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protecţiei muncii nr. 90/1996;- art. 3 pct. V şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Protecţia muncii nr. 92 din 29 decembrie 1998,emite următorul ordin:
    Articolul 1Se aprobă Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea portelanului şi a ceramicii fine pentru menaj, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.Începând cu aceeaşi dată se abroga prevederile cuprinse în normele departamentale de protecţie a muncii, care se referă la fabricarea portelanului şi ceramicii fine pentru menaj.Articolul 3Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea portelanului şi a ceramicii fine pentru menaj sunt obligatorii pentru activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele de stat pentru protecţia muncii teritoriale şi prin alţi agenţi autorizaţi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu--------------