Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 28 decembrie 2010Data intrării în vigoare 01-01-2011
  Formă consolidată valabilă la data 19-01-2011Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-01-2011 până la data de 07-12-2017

  Abrogat de Punctul 15. , ARTICOL UNIC din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 la data 08-12-2017

  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a Legii nr. 285/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 878 din 28 decembrie 2010, la data de 19 Ianuarie 2011 este realizată doar prin includerea NORMELOR METODOLOGICE din 14 ianuarie 2011 aprobate prin ORDINUL nr. 77 din 14 ianuarie 2011, întrucât actul de bază nu a suferit până la această dată, alte modificări, completări sau abrogări.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.