Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 994 din 29 decembrie 1998pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale unor agenţi economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 31 decembrie 1998Data intrării în vigoare 31-12-1998


    În temeiul prevederilor ordonanţelor de urgenta ale Guvernului nr. 14/1998 şi nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale unor agenţi economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-21.
    Articolul 2Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.În cazul în care, în execuţie, se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, agenţii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.Articolul 3Se aprobă programul de retehnologizare şi achizitionare material aeronautic pe anul 1998 al Societăţii Comerciale "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române" - TAROM - S.A. (anexa nr. 21/1).Articolul 4Se aprobă programul general al angajamentelor de plată pe anul 1998 al Societăţii Comerciale "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române" - TAROM - S.A. (anexa nr. 21/2).
    Articolul 5Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.Articolul 6Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.Contravenţiei prevăzute la art. 5 i se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.Articolul 7Anexele nr. 1-21, 21/1 şi 21/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se transmit Ministerului Transporturilor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:
    ---------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat------------