Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 934 din 23 decembrie 1998privind aprobarea aplicării Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, personalului de specialitate încadrat în unităţile sportive
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 29 decembrie 1998Data intrării în vigoare 29-12-1998


    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică,Guvernul României hotărăşte:Articolul UNICSe aprobă aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, personalului de specialitate, încadrat în unităţile sportive, potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică. PRIM-MINISTRU
    RADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul tineretului şi sportului,Crin AntonescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------