Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 179 din 9 octombrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 octombrie 1998Data intrării în vigoare 14-10-1998


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 4 august 1997 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 5 august 1997, cu următoarea modificare:1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, agenţii economici din domeniul transporturilor, cu capital integral sau majoritar de stat, indiferent de forma de organizare, pot scoate din funcţiune mijloace fixe neamortizate integral, uzate fizic şi moral, în condiţiile prezentei ordonanţe.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM SPINEANU
  ------