Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 16 ianuarie 1998Data intrării în vigoare 01-01-1998


  Parlamentul României adopta prezenta lege.Articolul 1(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei pentru Direcţia generală a penitenciarelor pot încheia contracte de asigurare facultativă a bunurilor din dotare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente.
  (2) Personalul Ministerului Apărării Naţionale şi al Ministerului de Interne poate beneficia de asigurarea facultativă de persoane şi răspundere civilă, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale, destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, precum şi pentru alte misiuni, inclusiv cele din ţara.(3) De asigurare facultativă de persoane şi răspundere civilă pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe şi prin alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii unor misiuni specifice, caracterizate prin grad ridicat de risc, poate beneficia şi personalul Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.
  Articolul 2Asigurările prevăzute la art. 1 se încheie la una dintre societăţile de asigurare cu sediul în România în condiţiile legii. Categoriile de bunuri şi de persoane care pot fi asigurate facultativ sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Articolul 3(1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suporta din fondurile aprobate, cu aceasta destinaţie, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi al Ministerului Justiţiei.
  (2) Sumele reprezentând indemnizaţiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare se reţin ca venituri extrabugetare şi se evidenţiază într-un cont special distinct, care se gestionează la nivelul ordonatorului principal de credite.(3) Din veniturile extrabugetare reţinute în condiţiile alin. (2) se finanţează cheltuielile privind repararea sau achiziţionarea de tehnica militară. Disponibilul rămas la finele anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
  Articolul 4Modul de constituire, utilizare şi reportare a veniturilor extrabugetare se stabileşte prin norme metodologice elaborate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU
  Anexa 1 CATEGORIILE DE BUNURI ŞI DE PERSOANEcare pot fi asigurate facultativA. Asigurarea de bunuri1. aeronave şi nave;2. blindate, automobile şi tractoare;3. tehnica de artilerie;4. tehnica de geniu şi cai ferate;5. aparatura şi mijloace de comunicaţii cu valoare mare;6. mijloacele, materiale şi imobilele folosite în activitatea penitenciarelor.B. Asigurarea de persoane:1. personal care participa la misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;2. personal care participa la alte misiuni militare internaţionale;
  3. personal din structurile Forţei de Reactie Rapida;4. personal din marina militară şi marina granicereasca;5. personal aeronautic din aviaţia militară;6. personal care participa la experimentari, omologări de armament, tehnica şi munitie, precum şi la asanarea şi marcarea focului în poligoane;7. personal care executa misiuni pirotehnice;8. personal care participa la misiuni de menţinere ori de restabilire a ordinii publice, stingerea incendiilor, paza şi supravegherea frontierei de stat, combaterea crimei organizate, paza şi asigurarea valorilor, de reţinere a persoanelor date în urmărire ori a dezertorilor inarmati;9. personal care participa la acţiuni pentru neutralizarea, capturarea sau nimicirea elementelor teroriste ori ostile, inarmate;10. personal care executa misiuni de paza şi supraveghere a locurilor de reţinere, detenţie şi a punctelor de lucru pentru deţinuţi;11. personal care participa la misiuni de protecţie a demnitarilor români ori străini, precum şi de protecţie a magistraţilor;12. personal care participa la misiuni de paza a obiectivelor;13. personal care executa întreţinerea, repararea, casarea şi depozitarea muniţiilor;14. personal care lucrează cu surse radioactive, substanţe chimice şi explozivi;15. conducatori auto;16. mecanici conductori pe tehnica de blindate, tractoare de artilerie şi utilaje de geniu;17. supraveghetori cazane sub presiune.C. Asigurarea de răspundere civilă:1. personal aeronautic din aviaţia militară;2. personal imbarcat pe submarine;3. personal navigant din marina militară şi marina granicereasca;4. scafandri;
  5. personal care lucrează cu surse radioactive, chimice şi explozivi;6. conducatori auto.-------------