Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 894 din 24 decembrie 1997privind aprobarea acordării cetăţeniei române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 1998Data intrării în vigoare 06-03-1998


  În temeiul art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991,Guvernul României hotărăşte:ARTICOL UNICSe acordă cetăţenia română persoanelor care au avut această cetăţenie şi care cer redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Gabriel Gafiţa,
  secretar de stat
  Ministru de stat, ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  Bucureşti, 24 decembrie 1997.Nr. 894.ANEXĂLISTApersoanelor pentru care s-a aprobat acordarea cetăţeniei româneîn temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991

  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  -----