Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 796 din 2 decembrie 1997privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 11 decembrie 1997Data intrării în vigoare 11-12-1997


  Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă recoltarea în anul 1998 a unui volum maxim de masa lemnoasă pe picior de 15,20 milioane mc, din următoarele resurse:a) 14,20 milioane mc din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţionala a Pădurilor;
  b) 0,50 milioane mc din pădurile proprietate privată;c) 0,50 milioane mc din păşunile împădurite, aliniamentele de arbori şi din pădurile sau terenurile cu vegetaţie forestieră administrate de persoane juridice, altele decât Regia Naţionala a Pădurilor.
  Articolul 2Volumul maxim de masa lemnoasă de 15,20 milioane mc, aprobat, potrivit art. 1, pentru recoltare în anul 1998, va avea următoarea destinaţie:a) 10,50 milioane mc pentru agenţii economici din exploatarea şi prelucrarea lemnului, inclusiv pentru aprovizionarea populaţiei din mediul urban;b) 0,70 milioane mc pentru Regia Naţionala a Pădurilor, din care se vor realiza aproximativ 120 mii mc cherestea pentru export, în vederea asigurării unei părţi din fondurile necesare accesibilizarii pădurilor;c)
  4 milioane mc. pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural.
  Articolul 3Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va lua măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Ion OlteanMinistru de stat, ministrulindustriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanu------------