Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 24 din 12 martie 1997pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Azerbaidjana, semnat la Baku la 27 martie 1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 17 martie 1997Data intrării în vigoare 17-03-1997Parlamentul României adopta prezenta lege.Articolul UNICSe ratifica Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Azerbaidjana, semnat la Baku la 27 martie 1996.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
    PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN
    Deschideți TRATATprivind relaţiile de prietenie şi colaborarea dintre România şi Republica Azerbaidjana