Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003Data intrării în vigoare 02-02-2003
  Formă consolidată valabilă la data 02-07-2009 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-07-2009 până la data de 01-05-2022

  Abrogat de Articolul II din LEGE nr. 105 din 20 aprilie 2022 la data 02-05-2022  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a ORDONANȚEI nr. 41 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003, la data de 02 Iulie 2009 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 323 din 8 iulie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004; LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.Articolul 2(1) Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimba de drept prin modificarea intervenita în statutul civil al persoanei fizice, în condiţiile prevăzute de lege.