Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 1.188 din 15 noiembrie 1996privind reorganizarea unor unităţi sanitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 26 noiembrie 1996Data intrării în vigoare 26-11-1996


    Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Policlinica Sectorului 6, cu cabinetele de specialitate şi laboratoarele medicale aferente, din cadrul Spitalului Universitar Bucureşti se reorganizează prin desprinderea din structura organizatorică a acestuia, devenind policlinica cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Regiei nr. 8, sectorul 6, în subordinea Direcţiei Sanitare a Municipiului Bucureşti.
    Articolul 2Spitalul Universitar Bucureşti, unitate cu personalitate juridică, cu secţiile şi compartimentele cu paturi, precum şi laboratoarele aferente, trece în subordinea directa a Ministerului Sănătăţii.Articolul 3Structura organizatorică a unităţilor reorganizate potrivit prezentei hotărâri se aproba de Ministerul Sănătăţii.Articolul 4(1) Patrimoniul aferent Policlinicii Sectorului 6, care se reorganizează potrivit art. 1, se preia pe bază de protocol de la Spitalul Universitar Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Personalul existent, la data întocmirii protocolului, în cadrul Policlinicii Sectorului 6 se considera transferat în interesul serviciului.
    Articolul 5Reorganizarea unităţilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează în cadrul numărului mediu de personal şi al fondurilor bugetare aprobate Ministerului Sănătăţii.Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 692/1996 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru reorganizarea unor unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 15 august 1996, se modifica şi se completează astfel:1. Anexa nr. 1 "Lista unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii" se completează cu poziţia nr. 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Spitalul Universitar Bucureşti"2. Poziţia nr. 1 din anexa nr. 2 "Lista unităţilor sanitare care trec din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea unor direcţii sanitare" se abroga.Articolul 7
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1997.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------- p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statMinistrul Sănătăţii,Daniela Bortas------------------