Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 1045 din 29 octombrie 1996privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificative pe anul 1996 pentru regiile autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Industriilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 8 noiembrie 1996Data intrării în vigoare 08-11-1996


    În temeiul art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificative pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Industriilor, prevăzute în anexele nr. I(1-15).Subvenţiile aprobate pe regii autonome şi produse sunt cele prevăzute în anexele nr. II(10-15).
    Nivelul transferurilor pentru fiecare regie autonomă beneficiara este cel stabilit în anexele nr. III(10-15). Acordarea acestora de la bugetul de stat se va face lunar, cumulat de la începutul anului şi în limita prevederilor anuale, în funcţie de realizarile efective din lunile expirate, la care se adauga necesarul pe luna următoare, care nu va depăşi 1/12 din prevederile anuale. Sumele rămase disponibile la finele anului, faţă de prevederile din bugetele de venituri şi cheltuieli, vor putea fi solicitate de la bugetul de stat de către ministerul de resort pentru redistribuire între regiile autonome, fără a depăşi cheltuielile totale de protecţie socială aprobate pentru fiecare regie autonomă în parte.Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome se aproba de către Ministerul Industriilor.
    Articolul 2Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli subvenţionate de la bugetul de stat reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decît în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizari ale veniturilor totale aprobate, regiile autonome pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.La regiile autonome din industria miniera, programul anual de livrări avut în vedere la fundamentarea subvenţiilor, anexa la bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre, constituie limita maxima de acordare a subvenţiilor. Pentru eventuale diferenţe cantitative, care depăşesc programul de livrări aprobat la unele produse, se vor putea acorda subvenţii peste cele stabilite fiecărei regii în parte, în ultima luna a anului, în limita prevederilor cu aceasta destinaţie din bugetul de stat pe anul în curs sau în prima luna a anului următor, din prevederile de cheltuieli ale bugetului de stat pe acel an, aprobate pentru Ministerul Industriilor.Articolul 3Anexele nr. I(1-15), II(10-15) şi III(10-15) fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se transmit Ministerului Industriilor şi Ministerului Finanţelor.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:p. Ministrul industriilor,
    Lucian Motiu,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustatea,secretar de stat-------------------