Directiva 1937 din 26-11-2019(consolidat la data 10-11-2021)
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 305 din 26-11-2019

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

Tematici
 • Agricultura
  • Acorduri cu tarile terte
  • Armonizare legislativa. Masuri de siguranta alimentara
   • Alimente pentru hrana animaliera
   • Sectorul fitosanitar
   • Sectorul veterinar si zootehnic
   • Semintele si rasadurile
  • Consideratii generale
  • Dispozitii de baza
   • Aderari
   • Ajutoare nationale
   • Mecanismele politicii agricole comune
  • Fondul European de Orientare si Garantii Agricole (FEOGA)
   • Consideratii generale
   • FEOGA, sectiunea “Garantii”
   • FEOGA, sectiunea”Orientare”
  • Masuri monetare
   • Alte masuri monetare
   • Stabilirea platilor compensatorii
  • Produse care fac obiectul unei organizari comune a pietelor
   • Acorduri privind pietele comune multiple
   • Alte produse agricole
   • Carnea de bovine
   • Carnea de ovine
   • Carnea de porc
   • Cerealele
   • Hameiul
   • Horticultura
   • Inul si canepa
   • Legumele si fructele
   • Orezul
   • Oua - pasari
   • Plantele furajere uscate
   • Produsele fabricate din legume si din fructe
   • Produsele lactate
   • Semintele
   • Tutunul
   • Uleiurile si grasimile
   • Viticultura
   • Zaharul
  • Produse care nu fac obiectul unei organizari comune a pietelor
   • Mazarea si fasolea
   • Albuminoasele
   • Alte produse agricole
   • Bumbacul
   • Izoglucoza
   • Produsele care nu sunt incluse in Anexa I (produsele din afara Anexei I)
   • Viermii de matase
  • Structuri agricole
   • Cercetare in sectorul agricol
   • Masuri socio-structurale
   • Padurile si silvicultura
   • Prelucrarea si comercializarea produselor agricole
   • Reteaua informatiilor contabile
   • Statistici in sectorul agricol
 • Chestiuni de ansamblu, institutionale si financiare
  • Administratia si regulamentele de conducere
  • Dispozitii de ansamblu
  • Dispozitii de conducere a institutiilior
   • Banca Centrala Europeana
   • Banca Europeana de Investitii
   • Comisia
   • Comiteteul Consultatviv al CECO
   • Comitetul Economic si Social
   • Comitetul Regiunilor
   • Consideratii generale
   • Consiliul
   • Curtea Europeana de Justitie
   • Curtea de Conturi
   • Institutul Monetar European
   • Parlamentul
   • Sistemul European al Bancilor Centrale
  • Dispozitii financiare si bugetare
   • Alte venituri
   • Bugetul
   • Comunitatea Europeana a Carbunelui si a Otelului (CECO)
   • Controlul financiar
   • Resursele proprii
   • Uniunea de conturi
  • Principii, obiective si misiuni ale Tratatelor
  • Sfera de aplicare a Tratatelor
 • Dreptul de stabilire si de munca in alta tara
  • Aplicarea pe sectoare de activitate
   • Actitvitati de productie si de prelucrare
    • Agricultura
    • Alte activitati de productie si de prelucrare
   • Activitati comerciale
   • Activitati independente
   • Activitati medicale si paramedicale
   • Activitati privind prestarea de servicii
    • Afaceri imobiliare
    • Alte activitati privind serviciile
    • Sectorul asigurarilor
    • Sectorul bancar
    • Sectorul bursier si al altor piete de valori mobiliare
    • Servicii oferite intreprinderilor
    • Servicii privind forta de munca
    • Servicii privind petrecerea timpului liber
    • Transporturi
   • Alte activitati
  • Contracte de achizitii publice
   • Alte contracte de achizitii publice publice
   • Consideratii generale
   • Contracte de achizitii publice de bunuri
   • Contracte de achizitii publice de lucrari
   • Contracte de achizitii publice de servicii
  • Principii si conditii
 • Energia
  • Alte surse de energie
  • Carbunele
   • Alte masuri
   • Concurenta: preturi si alte conditii de vanzare
   • Produsele carbonifere
   • Promovarea industriei carbonifere
  • Carburanti si lubrifianti
   • Alte masuri privind carburantii si lubrifiantii
   • Aprovizionarea si depozitarea
   • Schimburi comerciale intracomunitarare
  • Electricitatea
  • Energia nucleara
   • Alte masuri privind energia nucleara
   • Aprovizionarea cu combustibili
   • Centralele si intreprinderile mixte
   • Cercetarea in domeniul energiei nucleare
   • Masuri de siguranta
  • Principii generale si programe
   • Consideratii generale
   • Folosirea rationala si economisirea energiei
 • Europa cetatenilor
  • Cetatenia europeana
  • Libera circulatie a persoanelor
 • Fiscalitatea
  • Alte taxe
  • Consideratii generale
  • Impozitarea directa
   • Eliminarea dublei impuneri
   • Impozitarea societatilor comerciale
   • Impozitul pe venit
  • Impozitarea indirecta
   • Accize
   • Impozite pe capital si tranzactii de titluri
   • Scutiri de taxe pentru persoanele fizice
   • Taxa pe cifra de afaceri/ TVA
  • Lupta impotriva fraudei si a evaziunii fiscale
 • Legislatia intreprinderilor
  • Codul economic si comercial
   • Alte dispozitii economice si comerciale
   • Practici comerciale
  • Dreptul societatilor comerciale
  • Legea privind proprietatea intelectuala
 • Libera circulatie a lucratorilor si politica sociala
  • Libera circulatie a lucratorilor
  • Politica sociala
   • Angajarea si somajul
    • Programe si statistici
    • Protectia fortei de munca
    • Stimularea fortei de munca
   • Armonizarea anumitor dispozitii sociale
   • Asigurarea sociala
    • Aplicarea acestora pentru forta de munca care lucreaza in strainatate
    • Principiile de asigurare sociala
   • Conditii de munca
    • Protectia muncii
    • Raporturile de munca
    • Salarizare, venituri si program de lucru
   • Dispozitii sociale de ansamblu
   • Fondul Social European (FSE)
    • Interventiile FSE
    • Masuri administrative si financiare ale FSE
    • Organizarea si reforma FSE
 • Mediul inconjurator, sanatatea si protectia consumatorului
  • Consumatorul
   • Consideratii generale
   • Informatii utile, educarea si reprezentarea consumatorului
   • Protectia consumatorului si a sanatatii
   • Protejarea intereselor economice
  • Mediul inconjurator
   • Cooperare internationala
   • Dispozitii generale si programe
   • Poluarea si substantele nocive
    • Controlul poluarii atmosferice
    • Prevenirea aparitiei poluarii fonice
    • Protectia si gestionarea apei
    • Siguranta nucleara si deseurile radioactive
    • Substantele chimice, riscurile industriale si biotehnologia
   • Spatiul, mediul si resursele naturale
    • Conservarea faunei si a florei
    • Gestionarea deseurilor si tehnicile de salubrizare
    • Managementul si folosirea rationala a spatiului, a mediului si a resurselor naturale
  • Portectia sanatatii
  • Protectia animalelor
 • Pescuitul
  • Consideratii generale, aprovizionare, cercetare
  • Politica comuna privind pescuitul
   • Ajutoare de stat
   • Conservarea resurselor
    • Alte masuri de conservare
    • Cotele de captura si administrarea stocurilor
   • Masuri structurale
   • Organizarea pietei
  • Relatii externe
   • Acorduri cu statele terte
   • Relatii multilaterale
 • Politica Externa si de Securitate COmuna
 • Politica concurentiala
  • Ajutoare acordate de stat si alte subventii
  • Aplicarea regulilor concurentiale in cazul intreprinderilor
  • Monopoluri nationale cu caracter comercial
  • Obligatiile intreprinderilor
  • Pozitii dominante
  • Practici de dumping intracomunitare
  • Practici restrictive
   • Acorduri autorizate, degrevari si decizii de neinterventie
   • Acorduri nepermise
   • Procedura de control
  • Principii privind concurenta
  • Procentaje
 • Politica economica si monetara. Libera circulatie a capitalului
  • Consideratii generale
  • Libera circulatie a capitalurilor
  • Politica economica
   • Dispozitii institutionale economice
   • Instrumente ale politicii economice
   • Uniunea economica si monetara
  • Politica monetara
   • Dispozitii institutionale monetare
   • Instrumente directe ale politicii monetare
   • Instrumente indirecte ale politicii monetare
 • Politica industriala si piata interna
  • Diverse
  • Piata interna: armonizare legislativa
   • Alte sectoare supuse armonizarii legislative
   • Autovehicule
   • Consideratii generale, programe
   • Ingrasaminte
   • Material electric
   • Metrologie
   • Produse alimentare
    • Alte dispozitii
    • Coloranti
    • Conservanti
   • Produse farmaceutice
   • Produsele cosmetice
   • Substante periculoase
   • Textile
   • Tractoare agricole si forestiere
  • Piata interna: politica privind intreprinderile
  • Politica industriala: consideratii generale, programe, statistici, cercetare
   • Cercetare si dezvoltare tehnologica
    • Principii generale
    • Sectoare de cercetare
   • Consideratii generale
   • Programe si statistici
  • Politica industriala: modul de functionare pe sectoare
   • Alte sectoare industriale
   • Industria aeronautica
   • Industria fierului si a otelului
    • Alte masuri privind industria fierului si a otelului
    • Concurenta: preturi si alte conditii de vanzare
   • Industria navala
   • Industria peilariei si a incaltamintei
   • Industria textila
   • Tehnologia informatiei, telecomunicatiile, informatica
  • Retele transeuropene
 • Politica privind transporturile
  • Consideratii generale
  • Infrastructura transporturilor
   • Coordonarea investitiilor
   • Sprijin financiar
   • Tarifarea pentru folosirea infrastructurii transporturilor
  • Transportul aerian
   • Armonizare structurala
   • Modul de functionare al pietei
    • Accesul pe piata
    • Costuri si conditii
    • Repartizarea rutelor de transport aerian
   • Reguli de competitie
   • Relatii internationale
    • Conventii cu statele terte
    • Procedura consultativa
   • Securitatea aeriana
  • Transportul maritim
   • Armonizare structurala
    • Conditii fiscale
    • Conditii sociale
    • Conditii tehnice
    • Drapele, inregistrarea navelor
   • Modul de functionare al pietei
    • Accesul pe piata
    • Codul de conduita pentru cartelurile armatorilor navelor de linie
    • Monitorizarea pietei
   • Reguli de concurenta
   • Relatii internationale
    • Conventii cu statele terte
    • Procedura consultativa
   • Siguranta maritima
  • Transportul terestru
   • Armonizare structurala
    • Conditii fiscale
    • Conditii tehnice si de siguranta
    • Conditiile sociale
   • Dispozitii CECO
   • Interventia statului
   • Modul de functionare al pietei
    • Accesul pe piata
    • Costuri si conditii de transport
    • Monitorizarea pietei
   • Reguli de concurenta
   • Transporturi combinate
 • Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale
  • Actiunea regionala autonoma
   • Ajutoare acordate regiunilor sinistrate
   • Imprumuturi comunitare
   • Interventiile FEDR
  • Controlul si coordonarea ajutoarelor regionale acordate de stat
  • Coordonarea instrumentelor structurale
  • Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
  • Fonduri vizand coeziunea economica si sociala
  • Principii generale, programe si statistici
 • Relatii externe
  • Acorduri bilaterale cu tarile terte
   • Tarile din Africa, Zona Caraibelor si Pacificului (ACP)
   • Tarile din America Centrala si din America Latina
   • Tarile din America de Nord
   • Tarile din Asia
   • Tarile din Oceania
   • Tarile din Orientul Apropiat si Mijlociu
   • Tarile europene
    • Alte tari europene
    • Tarile europene ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS)
    • Tarile in tranzitie
    • Tarile mediteraneene
  • Actiuni in favoarea tarilor in tranzitie
   • Actiuni de intrajutorare cu caracter specific
   • Ajutor financiar si economic
   • Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
  • Consideratii generale
  • Cooperarea politica europeana
  • Politica comerciala
   • Alte masuri privind politica comerciala
   • Consideratii generale
   • Extinderea si reinnoirea acordurilor cu tarile terte
   • Protectia comerciala
    • Impozite compensatorii
    • Masuri CECO specifice
    • Masuri anti-dumping
   • Regimuri comerciale
    • Garantarea si finantarea exporturilor
    • Regimuri comune privind exportul
    • Regimuri comune privind importul
    • Regimuri preferentiale
   • Statistici privind comertul extern (Nimexe)
  • Politica de dezvoltare economica
   • Ajutor acordat tarilor in curs de dezvoltare
    • Ajutor acordat tarilor din America Latina si din Asia
    • Ajutor alimentar
    • Fondul European de Dezvoltare (FED)
   • Consideratii generale
   • Sistemul de asociere
    • Asocierea cu tarile din Africa, Zona Caraibelor si Pacificului
    • Tarile si teritoriile externe UE
   • Sistemul de preferinte generalizate
  • Relatii multilterale
   • Acorduri internationale privind produsele de baza
   • Alte domenii privind cooperarea multilaterala
   • Cooperarea cu organizatiile internationale si cele non-guvernamentale
   • Cooperarea multilaterala in domeniul transporturilor
   • Cooperarea multilaterala pentru protectia mediului, a florei, a faunei si a resurselor naturale
   • Cooperarea vamala multilaterala
   • Relatiile in cadrul Acordului General pentru Tarife si Comert (AGTC)
    • Chestiuni bilaterale
    • Norme de baza
 • Stiinta, informatie, educatie si cultura
  • Cultura
  • Difuzarea informatiei
  • Educatia si formarea profesionala
  • Stiinta
   • Principii generale
   • Sectoare de cercetare
 • Uniunea vamala si libera circulatie a marfurilor
  • Aplicarea tarifului vamal comun
   • Clasificarea tarifara
   • Destinatii specifice
   • Masuri tarifare derogatorii
    • Contingentari tarifare
    • Plafoane tarifare
    • Reintroducerea taxelor vamale
    • Suspendari tarifare
   • Scutiri de taxe vamale
    • Alte scutiri de taxe vamale
    • Marfuri returnate
    • Proceduri de aprovizionare
   • Taxa forfetara
  • Asistenta reciproca
   • In vederea aplicarii regulamentului vamal sau agricol
   • In vederea redobandirii creantelor vamale sau agricole
  • Consideratii generale
  • Cooperarea vamala internationala
  • Instrumente vamale de baza
   • Originea marfurilor
    • Definitia comuna folosita in traficul non-preferential
    • Regulile de origine definite in contextul acordurilor preferentiale
    • Tarile ACP si OCT
    • Tarile Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS)
    • Tarile beneficiare ale sistemului de preferinte generalizate
    • Tarile mediteranene
   • Tarife vamale
    • Tariful Integrat al Comunitatilor Europene (TARIC)
    • Tariful unificat CECO
    • Tariful vamal comun
   • Valoarea in vama la marfuri
  • Masuri legale si penalizari
   • Masuri luate pentru evitarea incalcarii dreptului comunitar
   • Solutionarea litigiilor vamale
  • Regulamentul vamal general
   • Definitia notiunii de declarant vamal
   • Incasarea taxelor dupa vamuire
   • Informatii legate de administratie
   • Nasterea, exigibilitatea si stingerea taxei vamale
   • Procedurile de vamuire
   • Rambursarea sau scutirea de taxe
   • Reportarea taxelor vamale
   • Teritoriul vamal comun
  • Regulamentul vamal specific
   • Acorduri vamale economice
    • Alte acorduri vamale economice
    • Perfectionare activa
    • Perfectionare pasiva si armonizarea schimburilor comerciale
    • Zonele libere, depozitele vamale, manipularea marfurilor
   • Circulatia marfurilor
    • Alte acorduri privind libera circulatie a marfurilor
    • Eliminarea obstacolelor din calea schimburilor comerciale
    • Libera circulatie a marfurilor
    • Procedurile de exportare a marfurilor
    • Schimburile comerciale extra-comunitare:acorduri AELS
    • Tranzitul comunitar
    • Turcia
 • Zona libertatii, securitatii si justitiei
  • Cooperarea judiciara in materie civila
  • Cooperarea politiilor si cooperarea judiciara in materie penala si vamala
   • Cooperarea judiciara in materie penala
   • Cooperarea politiilor
   • Cooperarea vamala
  • Libera circulatie a persoanelor
   • Eliminarea controalelor la granitele interne
   • Imigratia si drepturile imigrantilor din tarile terte
   • Politica privind azilul
   • Trecerea frontierelor externe
  • Programe
  • Relatii externe