Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 45 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Nicolae Voiculescu (2)
 • Maria-Beatrice Berna (2)
 • Ioan Popa (3)
 • Laura Elena Mihalache (1)
 • Marius Chelaru (1)
 • Vasile Coman (3)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Angelica-Georgiana Alecu (1)
 • Oana Cristina Niemesch (3)
 • Costică Ciocan (1)
 • Nasty Vlădoiu (1)
 • Gabriel Manu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Sevastian Cercel (1)
 • Cristian Clipa (4)
 • Ariadna Sabina Burlacu (1)
 • David Popa (1)
 • Ioana Păcurariu (1)
 • Mircea Dan Bob (1)
 • Maria-Ariana Dociu (1)
 • Raluca Colcieri (1)
 • Universul Juridic (1)
 • Dan Drosu Șaguna (1)
 • Anca Andreea Marin (1)
 • Maurizio Sorbello (1)
 • Marius Floare (1)
 • Yolanda Beșleagă (1)
 • Eduard Peticaru (2)
 • Alfred Çerepi (1)
 • Călina Jugastru (1)
 • Daniel Alexandru Aragea (1)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Oana Ghiță (1)
 • Gheorghe-Codruț Preda (1)
 • Ioan Leș (1)
 • Verginel Lozneanu (1)
 • Daciana Gianina Ignuța (Bordea) (1)
 • Veronica Dobozi (1)
 • George Domocoș (1)
 • Valerian Vlangăr (1)
 • Adriana Delia Vlaicu (1)
An
 • 2020 (45)
Luna
 • Septembrie (45)
Categorii
 • Ştiri juridice (1)
 • Varia (16)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (7)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (5)
 • RRDP (4)
 • Drept Internaţional (4)
 • GDPR (1)
 • Dreptul Familiei (3)
 • Executare silită (2)
 • Senior-editori (1)
 • Termene (2)
 • Dezbaterile RRPSDCP (1)
 • Opinii (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Introducerea de date informatice. Absorția infracțiunii de fraudă informatică

UJ Premium | | 30 septembrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Fapta inculpatului care, în calitate de lucrător comercial (casier), în virtutea atribuțiilor de serviciu a profitat de neatenție unor clienți care au achiziționat produse din magazin și au achitat cu cardul prin sistemul POS, obținând datele referitoare la cardurile bancare ale persoanelor vătămate (respectiv numele și prenumele titularilor, numărul de pe card, data expirării inscripționată pe fața cardului și codul CV2 aflat pe spate)...

2. Cine și cum ne evaluează universitarii?

UJ Premium | | 29 septembrie 2020
Publicat în : Varia |

Trăim vremuri dintre cele mai tensionate. Mai toată lumea găsește că este îndreptățit să conteste, să verifice, să se convingă, să culeagă probe ori să obțină confirmări în legătură cu mai toți cei care, într-un fel sau altul și la nivele dintre cele mai diferite, exercită o funcție didactică. Până la un punct, pot să înțeleg această pornire a celor care sunt beneficiarii — direcți sau indirecți — ai vreunui serviciu de educație.

3. Aspecte de drept comparat referitoare la acordul de recunoaștere a vinovăției în procesul penal

UJ Premium | | 29 septembrie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

În cadrul dreptului european, lato sensu, putem distinge între două mari sisteme de drept, anume sistemul de drept romano-germanic și sistemul de drept anglo-saxon, principala diferență între acestea constând în felul de abordare a modului de aflare a adevărului judiciar.

4. Angajatorul – pe continuumul dintre titularul de drepturi și responsabilul de abuzul de drept, în desfășurarea activității lucrative

UJ Premium | | 28 septembrie 2020
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

După cum a decis Curtea de Apel București, posibilitatea existenței unei fragilități sau vulnerabilități emoționale marcante nu poate fi pusă în sarcina angajatorului, întrucât acesta beneficiază de dreptul de a propune angajatului său anumite schimbări în raporturile de muncă, cu care acesta din urmă are, la rândul său, dreptul de a fi sau nu de acord.

5. Ce este intenția liberală?

UJ Premium | | 25 septembrie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Intenția liberală a suscitat numeroase controverse, confruntându‑se două concepții: o concepție abstractă (voința de a face plăcere cuiva, o gândire pur altruistă) și o concepție afectivă (mobilul determinant). În cadrul concepției abstracte, intenția de a gratifica ar consta în conștiința și intenția de a da ceva, fără a primi un echivalent, indiferent de motivele subiective care ar putea anima o astfel de decizie.

6. Măsura arestului la domiciliu în procedura camerei preliminare și în cursul judecății

UJ Premium | | 25 septembrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Articolul prezintă instituția dispunerii arestului la domiciliu, cu accent pe faza camerei preliminare și a fazei de judecată. Astfel, judecătorul de cameră preliminară, respectiv instanța de judecată, au competența de a se pronunța asupra dispunerii măsurii arestului la domiciliu al inculpatului, respectiv asupra verificării acestei măsuri, în cazul în care aceasta a fost dispusă anterior, pe parcursul urmăririi penale.

7. Despre devenirea familiei în dreptul român şi perspectivele legislative ale parteneriatului civil

UJ Premium | | 25 septembrie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Familiei și RRDP |

Articolul debutează de la idea că abordarea problematicii parteneriatului civil, de lege ferenda, declanșează o serie de susceptibilități în România. Astfel, acest studiu are ca scop verificarea adecvării dezbaterii cu privire la parteneriatul civil în România, printr-o analiză asemenătoare istoriei dreptului și sociologiei juridice.

8. Legea nr. 175/2020 va modifica, de la 13 octombrie 2020, procedura de vânzare a terenurilor agricole din extravilan

UJ Premium | și | 24 septembrie 2020
Publicat în : Varia |

De-a lungul istoriei sale recente, România a cunoscut perioade în care vânzarea terenurilor agricole a fost lipsită de orice restrângere (sub imperiul Codului civil 1864), perioade în care a fost controlată de stat (începând cu 1947) și chiar interzisă (începând cu 1974), perioade în care a fost treptat liberalizată din nou (în 1991, în 1998, în 2005 și, mai cu seamă, în 2011, sub imperiul Codului civil), pentru ca în prezent să trăim o tendință de limitare și de birocratizare a circulației juridice a terenurilor agricole (în 2014 și, cel mai recent, în 2020).

9. Verificarea temperaturii persoanelor vizate. GDPR

UJ Premium | și | 24 septembrie 2020
Publicat în : Termene și GDPR |

În contextul actualei pandemii de SARS-CoV2, printre măsurile luate de autoritățile statelor membre pentru combaterea răspândirii coronavirusului se regăsesc și cele legate de verificarea temperaturii umane.

10. Ce ar trebui să învețe la școală copiii noștri?

UJ Premium | | 24 septembrie 2020
Publicat în : Varia |

De câteva decenii, dascălul român este atacat din toate părțile. I se reproșează totul: că școala a devenit, din pricina lui, foarte grea pentru învățăcei; că este blazat; că nu se (mai) pricepe să educe și să instruiască, așa cum s-au priceput antecesorii săi; că nu (mai) are talent; că e măcinat de ambiții și pasiuni străine unei educații eficiente...

11. Accesul ilegal la un sistem informatic. Accesarea contului de Facebook al altei persoane

UJ Premium | | 24 septembrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Termene |

Prin Rechizitoriul nr. 21D/P/2015 din 21 aprilie 2017 al PÎCCJ – DIICOT – Biroul Teritorial Călărași, a fost trimis în judecată inculpatul C.M. pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. (1), (2) și (3) CP, cu aplicarea art. 35 alin. (1) CP.

12. Restrângerea nejustificată a accesului la prestarea unei munci în mod stabil, în raport cu ceilalți salariați, cauză de discriminare la locul de muncă

UJ Premium | | 22 septembrie 2020
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

După cum a statuat Curtea de Apel București, prin hotărâre definitivă, în contradictoriu cu Tribunalul București, există tratament diferențiat, discriminatoriu în cazul încheierii succesive a unor contracte de muncă pe durată determinată, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, fiind restrâns accesul la prestarea unei munci în mod stabil.

13. [Transcript integral] Dezbaterile RRPSDCP – „Prelucrarea datelor și digitalizarea – abordări în sistemul de educație și învățământ”

UJ Premium | | 22 septembrie 2020
Publicat în : Dezbaterile RRPSDCP |

Tema aleasă pentru dezbaterea noastră de astăzi este prelucrarea datelor și digitalizarea, cu accent pe abordările în sistemul de educație și învățământ.

14. Despre testamentul autentic (Partea a II-a)

UJ Premium | | 21 septembrie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Codul civil actual, spre deosebire de cel anterior, reglementează o procedură specială referitoare la redactarea şi autentificarea testamentului, cuprinsă în art. 1044‑1046 C.civ., care se completează cu Legea specială nr. 36/1995 şi cu Regulamentul de aplicare al acestei legi.

15. Noua directivă a UE privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

UJ Premium | | 18 septembrie 2020
Publicat în : Drept Internaţional |

În data de 12 decembrie 2019 a fost publicată, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 321/1, Directiva UE 2019/2121 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 („Directivă”) privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere.

16. Activitatea de inspecţie fiscală

UJ Premium | și | 18 septembrie 2020
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Articolul de față este axat pe problematica creată de inspecția fiscală, cu accent pe analiza creanțelor fiscale. Autorii abordează subiectul prin prisma reglementărilor legale în materie, în special se iau în calcul dispozițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

17. Eu, Robotul! Actualitatea unei dihotomii: drepturile omului vs. drepturile roboților

UJ Premium | și | 18 septembrie 2020
Publicat în : Varia |

Perioada pe care în prezent o parcurge omenirea, numită și a Patra Revoluţie Industrială, și care este marcată de progrese în ritm geometric în domenii de vârf tehnologic, cum sunt robotica, inteligența artificială, nanotehnologia, calculul cuantic, biotehnologia, internetul lucrurilor, internetul industrial al lucrurilor, consensul descentralizat, tehnologiile wireless a cincea generație (5G), imprimare 3D și vehicule complet autonome...

18. Caracterul sinalagmatic al contractului de comodat

UJ Premium | | 17 septembrie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Doctrinar, s-a arătat că, dacă s-ar stipula o contravaloare a bunului împrumutat, contractul s-ar transforma într-o locațiune, de unde ar putea deriva concluzia potrivit căreia, dreptul de folosință născut din locațiune și cel născut din comodat ar fi similare, diferența între contracte constând în caracterul gratuit specific comodatului și cel oneros specific locațiunii.

19. Publicitatea legală şi regimurile matrimoniale

UJ Premium | | 17 septembrie 2020
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDP |

Publicitatea regimului matrimonial se află într-un raport de corelare cu publicitatea căsătoriei, cea din urmă fiind o precondiție subînțeleasă a publicității regimului matrimonial. De asemenea, un raport de corelare există și cu publicitatea imobiliară. Astfel, în cadrul acestei lucrări se va analiza semnificația regulilor de publicitate legală în ceea ce privește regimul matrimonial. Această analiză se va realiza din perspectiva dreptului privat de inspiraţie vest europeană, pe care dreptul nostru civil l-a preluat din 1864.

20. Confidențialitatea informațiilor în materia achizițiilor publice în lumina O.U.G nr. 114/2020

UJ Premium | și și | 17 septembrie 2020
Publicat în : Varia |

În materia achizițiilor publice și sectoriale, transparența este un principiu fundamental ce guvernează procedurile de atribuire, contribuind la creșterea încrederii în modul în care sunt utilizate resursele publice și asigurând, totodată, posibilitatea exercitării unui control efectiv asupra modalității de respectare a celorlalte principii aplicabile acestui domeniu.