Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 67 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Mihnea Novac (3)
 • Andrei Buga (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Irina Maria Lăpădat (1)
 • Oana Lup (2)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Șerban Mircioiu (2)
 • Bogdan Mircea Popescu (1)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Anca Ştefania Manolache (1)
 • Manuela Sîrbu (1)
 • Dorin Ciuncan (2)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • David Popa (2)
 • Alin-Gabriel Oprea (1)
 • Veronica Dobozi (2)
 • Andra-Roxana Trandafir (2)
 • Teodor Bodoașcă (1)
 • Cristian Alexandru Mitroi (1)
 • Marin Voicu (3)
 • Ovidiu Predescu (1)
 • Mihaela Mitroi (1)
 • Felicia Roșioru (1)
 • Dragoș Bogdan (1)
 • Mihai Trandafir (2)
 • Slageana Brancov (1)
 • Mălina Bucur (1)
 • Elena Emilia Ștefan (1)
 • Mihai-Raul Secula (1)
 • Răzvan Horațiu Radu (1)
 • Alexandra-Ioana Ursu (2)
 • Bogdan Dima (1)
 • Dragoș Oancea (1)
 • Irina Titorian (1)
 • Anamaria Bota (1)
 • Raul-Șerban Hoza (1)
 • Andreea Artenie (1)
 • Oana Mihăilă (1)
 • Radu Rizoiu (1)
 • Adrian Cristea (1)
 • Adrian Zamfir (1)
 • Ion Gâlea (1)
 • Cristina Cornaci (1)
 • George-Alexandru Lazăr (1)
 • Alexandru Matache (1)
 • Bianca Anamaria Iamandi (1)
 • Cristian Miheș (1)
 • Sorin Alămoreanu (1)
 • Paul-George Buta (1)
 • Carmen Alexandra Mureșan (1)
 • Mădălina Trifan (1)
 • George Căta (1)
 • Aurelia Gidro (1)
 • Ioana-Narcisa Anițulesei (1)
 • Iustina Lupu (1)
 • Adela Tarța (1)
 • Doina Vișan (1)
 • Horia Ciocan (1)
 • Mădălina Ionescu (1)
 • Tudor-Vlad Sfârlog (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Maria Roșca (3)
 • Valentina Elena Preda (1)
 • Laura Farca (1)
 • Bogdan Vaisser (1)
 • Viviana Crainea (1)
 • Mihai Stănescu (1)
 • Gabriela Mititelu (1)
 • Sebastian Boțic (1)
 • Vasile Luha (1)
 • Ștefan Gheorghiu (1)
An
 • 2020 (67)
Luna
 • Aprilie (67)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (3)
 • RRDPI (3)
 • Ştiri juridice (37)
 • Varia (5)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Revista Universul Juridic (8)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (3)
 • Avocați (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (10)
 • RRDP (3)
 • Drept Internaţional (4)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (5)
 • Magistrați (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • UJ - COVID-19 (33)
 • Noutăţi Legislative (1)
 • RRES (2)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Senior-editori (2)
 • Drept contravențional (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Consimțământul – condiție de fond pentru validitatea testamentului

UJ Premium | | 30 aprilie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Consimțământul a fost definit ca fiind o condiție de fond, esențială, de validitate și generală a actului juridic, prin consimțământ înțelegându‑se exteriorizarea hotărârii de a încheia un act juridic civil.

2. Frânarea răspândirii coronavirusului și represiunea penală

UJ Premium | și | 30 aprilie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Trăim vremuri incerte, vremuri în care relațiile sociale suferă schimbări rapide, ivindu-se astfel situații noi ce trebuie acoperite de cadrul legislativ în vigoare. În contextul răspândirii virusului SARS-CoV2 (COVID-19) pe teritoriul României, pe lângă necesitatea adoptării unor măsuri excepționale pentru frânarea epidemiei...

3. Iubeşte-ţi Statul! O perspectivă criminologică şi de drept penal

UJ Premium | | 29 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

La primul curs de criminologie pentru studenţii din anul al II-lea de la Facultatea de Drept, aceştia află care sunt sensurile noţiunii de crimă. Discuţia ajunge repede la Garofalo şi ale sale delicte naturale – cele care aduc atingere sentimentelor morale de bază, cum sunt mila şi cinstea –, adică, în primul rând, omorul şi furtul.

4. Dreptul la ocrotirea sănătății sau dreptul la viață privată? O alegere în fața căreia nu ar trebui să fim puși. Analiza legalității și proporționalității prelucrării datelor legate de Covid-19 în contextul relațiilor de muncă

UJ Premium | | 29 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și UJ - COVID-19 |

La un număr de peste 2,8 milioane de cazuri confirmate, este indubitabil faptul că lupta împotriva virusului Covid-19 reprezintă un obiectiv necesar și este firesc ca măsurile pentru prevenirea răspândirii acestui virus să reprezinte principala preocupare în această perioadă.

5. Tehnologia ajută justiția. Dacă i se permite

UJ Premium | | 29 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și UJ - COVID-19 |

Ulpian, una dintre marile autorități juridice din Roma Antică, spunea că Justiţia este „dorinţa constantă şi perpetuă de a da fiecăruia ce i se cuvine”, iar Epicur, filosoful grec, spunea prin anii 200 î.Hr. că Justiţia este un „contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi”.

6. Revocarea de drept a donației pentru surveniență de copil – trecut și prezent; aspecte de drept comparat

UJ Premium | | 29 aprilie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Potrivit vechiului Cod civil român, conform celor prevăzute de articolul 836, donațiile puteau fi revocate pentru ingratitudine și neexecutarea sarcinilor (prevederi care au fost preluate și de actuala reglementare), dar și pentru surveniență (naștere) de copil. Potrivit vechiului Cod Civil, donațiile se revocau de drept dacă donatorului, care în momentul încheierii contractului nu avea copii sau alți descendenți, i se năștea ulterior, chiar și postum, un copil viu. Această prevedere de ordine publică devenea aplicabilă în temeiul legii, chiar dacă nu a fost cuprinsă în contractul de donație. Dacă donatorul avea deja unul sau mai mulți copii la data donației, atunci revocarea pentru surveniență de copil nu își găsea aplicabilitatea.

7. Reflectarea constituțională a jurământului de credință

UJ Premium | | 28 aprilie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, DEX online, jurământul are mai multe sensuri, dintre care amintim: „1. Juramentum (lat) – afirmare, promisiune solemnă, adesea prin invocarea divinității, de a spune adevărul în legătură cu anumite fapte; angajament solemn, exprimat printr-o anumită formulă, prin care cineva se obligă să-și facă datoria față de popor, de stat etc.; a se angaja în mod solemn în fața unei autorități de a îndeplini cu fidelitate funcția acordată etc.”

8. Starea de urgență

UJ Premium | | 28 aprilie 2020
Publicat în : Varia și UJ - COVID-19 |

Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de CEDH trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație (art. 14 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale - Interzicerea discriminării).

9. Derogarea de la dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale în caz de stare de urgență

UJ Premium | | 27 aprilie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Prin Decretul prezidențial nr. 195 din data de 16 martie 2020, în contextul necesității luării unor măsuri pentru combaterea pandemiei de SARS-CoV2 care a atins între timp și România, a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României, pe o durată de 30 de zile...

10. Punct de vedere asupra legalității ordinelor militare emise în perioada stării de urgență, care limitează exercițiul dreptului fundamental la libertate religioasă

UJ Premium | | 27 aprilie 2020
Publicat în : UJ - COVID-19 |

Ca o consecință a epidemiei de COVID-19, Președintele României a emis Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Prin art. 2 din decret, se creează cadrul legal pentru limitarea temporară a exercițiului unor drepturi fundamentale, printre care libera circulație și libertatea întrunirilor, lit. a) și e).

11. Despre lipsa obligării la internare sau tratament a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2

UJ Premium | | 24 aprilie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Scurta scriitură de mai la vale încearcă să răspundă la o întrebare în aparenţă simplă: este sau nu obligatorie spitalizarea persoanelor infectate cu noul coronavirus? Urmărind statisticile dedicate pandemiei, precum şi retorica televizată, am putea fi tentaţi să spunem că este de la sine înţeles că aceste persoane trebuie îndepărtate – temporar – din societate tocmai datorită uşurinţei cu care se poate propaga SARS-CoV-2.

12. Proiectele de construcții în vremea pandemiei de COVID-19

UJ Premium | și | 23 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UJ - COVID-19 |

Cu toate că, în actualele circumstanțe excepționale, economia românească pare să dea impresia că ar fi „luat o pauză”, este posibil ca întârzierea în prezent a implementării unor proiecte de investiții să aibă ulterior un impact social și economic semnificativ la nivel local sau chiar național.

13. Care este natura juridică a decretelor Președintelui României emise pentru instituirea și prelungirea stării de urgență?

UJ Premium | | 23 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Administrativ şi Constituţional și UJ - COVID-19 |

Prima este adoptarea de către Parlamentul României a Hotărârii privind încuviințarea prelungirii stării de urgență. În mod cu totul așteptat pentru unii și neașteptat pentru alții, Parlamentul a făcut ceva mai mult decât să încuviințeze prelungirea stării de urgență.

14. Reducerea chiriei – obligaţie legală sau morală?

UJ Premium | | 22 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și UJ - COVID-19 |

Pe fondul pandemiei actuale, situaţie ce afectează întreaga societate şi toate domeniile de activitate, se întrevăd necesare diverse măsuri care să garanteze o continuitate a circuitului civil, respectiv salvgardarea contractelor în desfăşurare şi o oarecare echitate a prestaţiilor părţilor raporturilor juridice.

15. Precizări succinte privind contrafacerea mărcilor și acordarea despăgubirilor

UJ Premium | | 16 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Proprietate intelectuală |

Reprezentând dintotdeauna o problemă de actualitate, „furtul” mărcilor a fost și rămâne unul dintre principalele puncte de interes în ceea ce privește actele de contrafacere. La prima vedere, am putea spune că utilizarea neautorizată a unei mărci fără acordul titularului...

16. Totul e atât de firesc în tăcerea noastră. Sau despre infracţiunea de omisiunea declarării unor informaţii

UJ Premium | | 15 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal și UJ - COVID-19 |

De regulă, infracţiunile din Codul penal, dar şi din alte legi, sunt infracţiuni comisive. Aceasta înseamnă că legea penală interzice comiterea unor fapte (să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb etc.) care, atunci când sunt totuşi săvârşite (comise), duc la naşterea unei infracţiuni (care se numeşte, evident, comisivă).

17. Scurte considerente referitoare la situația contractelor de locațiune încheiate de I.M.M.-uri, în contextul stării de urgenţă

UJ Premium | și | 15 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UJ - COVID-19 |

Atât în mediul online, cât și prin intermediul recomandărilor făcute de diferite instituții naționale și europene se promovează ideea de „solidaritate” ca element cheie pentru depășirea acestei perioade...

18. Contestație la executare − act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului − nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului

UJ Premium | | 15 aprilie 2020
Publicat în : RRES |

Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Cluj-Napoca la data de 18.02.2019, sub numărul ..../211/2019, contestatorul G. E. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata Municipiul Cluj-Napoca – Direcţia impozite şi taxe locale, anularea somaţiilor emise de intimată, a titlurilor executorii din dosarele execuţionale...

19. Rechiziția de bunuri și chemarea persoanelor fizice la prestarea de servicii în interes public în contextul instituirii stării de urgență – aspecte practice

UJ Premium | și | 15 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați și UJ - COVID-19 |

Este cunoscută instituirea stării de urgență, pe teritoriul României, de la data de 16 martie 2020. Prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, au fost dispuse o serie de măsuri în vederea gestionării crizei provocate de COVID-19. Decretul atrage atenția și asupra posibilității efectuării, în această perioadă, de rechiziții de bunuri și de chemare obligatorie a anumitor persoane/categorii de persoane care să presteze servicii în interes public.

20. Statele europene încep să relaxeze prudent restricțiile anunțate în contextul pandemiei de COVID-19 (cu accent pe „prudent”)

UJ Premium | | 15 aprilie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional și UJ - COVID-19 |

După mai multe săptămâni de restricții menite să limiteze răspândirea noului coronavirus, unele state europene încep să transmită semnale optimiste, în sensul relaxării graduale, prudente, a unora dintre limitări, în paralel cu intensificarea acțiunilor de susținere a economiei...