Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 39 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Oana Zamă (1)
 • Andrei Buga (1)
 • Nicolae Voiculescu (1)
 • Maria-Beatrice Berna (1)
 • Ioan Popa (3)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Roxana Elena Daskălu (1)
 • Gheorghe Gheorghiu (1)
 • Vasile Coman (2)
 • Oana Cristina Niemesch (2)
 • Călin Radu Bogdan (1)
 • Adina Georgeta Ponea (2)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • Eugeniu Piterschi (1)
 • Ana Cucerescu (1)
 • Ștefan-Gelu Fumureanu (1)
 • Carmen Lazăr (1)
 • Alexandra Cristina Todoran (1)
 • Cristian Clipa (2)
 • Florin Filip (1)
 • Mălina-Alexandra Șerban (1)
 • Maria-Magdalena Bârsan (1)
 • Andra Maria Drăgan (1)
 • Radu Zidaru (1)
 • Adrian Cristian Moise (1)
 • George Măgureanu (1)
 • George Zlati (1)
 • Cristina Chihai (1)
 • Cristina Nicorici (1)
 • Codruţa Hageanu (1)
 • Titus Prescure (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Ariadna Sabina Burlacu (1)
 • David Popa (1)
 • Alin-Gabriel Oprea (1)
 • Cristina Ioana Frîncu (1)
An
 • 2020 (39)
Luna
 • Octombrie (39)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (3)
 • RRDPI (2)
 • Varia (8)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Revista Universul Juridic (10)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (5)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (8)
 • RRDP (1)
 • GDPR (1)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Termene (3)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Convenții și tratate europene și internaționale în materia filiației copilului și cu privire la unele aspecte conexe, la care România este parte, ca norme de aplicare imediată

UJ Premium | | 30 octombrie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei a fost încheiată la Strasbourg, la data de 15 octombrie 1975, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1992.

2. Clasificarea infracțiunilor contra justiției potrivit legislației penale a Republicii Moldova

UJ Premium | | 29 octombrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

În general, clasificarea reprezintă o metodă științifică de cunoaștere, care are o importanță deosebită în instrumentarul științific, inclusiv și din domeniul juridico-penal. De către doctrina contemporană, clasificarea este catalogată ca fiind un instrument firesc de sistematizare a obiectului de studiu, care permite cunoașterea realității obiective. Doar în baza unor criterii de clasificare bine definite se face posibilă delimitarea diferitelor entități penale, precum și determinarea naturii juridice a acestora.

3. Aspecte jurisprudențiale în materia penalităților de întârziere reglementate de dispozițiile art. 906 din Codul de procedură civilă

UJ Premium | | 28 octombrie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Dispozițiile art. 903-914, cuprinse în Capitolul IV, „Executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu face”, Titlul III, „Executarea silită directă”, Cartea a V-a, „Despre executarea silită”, din Codul de procedură civilă, reglementează executarea silită directă a obligațiilor de a face, altele decât cele de predare a unor bunuri mobile sau imobile, precum și executarea silită în natură a obligațiilor de a nu face.

4. Vidul legislativ care generează imposibilitatea interceptării comunicațiilor purtate prin intermediul aplicațiilor mobile tip WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger

UJ Premium | | 27 octombrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Evoluția tehnologică a dus la apariția unor fenomene infracționale noi, precum și la o mai lesne planificare și executare a activității infracționale, fapt pentru care modalitatea de obținere a probelor a cunoscut o evoluție corelativă.

5. Instituția legitimei apărări în Evul Mediu

UJ Premium | | 27 octombrie 2020
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Datorită destrămării Imperiului Roman sub presiunea triburilor barbare, o mulțime de formațiuni statale tinere s-au format pe teritoriul care, cândva, aparținea civilizației romane. Legislațiile acestora în mod neunivoc reglementau legitima apărare – unele permiteau fapta de omor în situația apărării vieții, demnității și averii; altele, dimpotrivă, stabileau pedepse pentru cei care-și apărau chiar și propria viață.

6. Aspecte privind principalele cauze ale accidentelor rutiere

UJ Premium | | 26 octombrie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Preocuparea pentru existenţa unui cadru legislativ eficient în domeniul circulaţiei rutiere s-a manifestat constant în trecut, iar prezentul şi viitorul se află sub incidenţa armonizării acestuia cu tendinţele celorlalte reglementări europene şi nu numai, pe linia siguranței rutiere, concretizată în reducerea numărului accidentelor de circulație.

7. Dreptul de autor în contextul operei comune, sub imperiul lipsei dovezilor care să ateste calitatea de coautor

UJ Premium | | 26 octombrie 2020
Publicat în : Proprietate intelectuală |

După cum a statuat Curtea de Apel Craiova, opera comună este opera concepută sau creată de mai mulți autori în colaborare, dreptul de autor asupra acesteia aparținând coautorilor colaboratori.

8. Considerații asupra deciziilor nr. 152/2020, nr. 236/2020 și nr. 458/2020 ale Curții Constituționale a României

UJ Premium | | 23 octombrie 2020
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

În cele ce urmează, vom prezenta trei dintre deciziile mai recente ale Curții Constituționale, decizii care, deși nu sunt pronunțate pe aceeași temă, prezintă aspecte care, din punctul nostru de vedere, necesită comentarii. De aceea, nu vom comenta deciziile respective în integralitatea lor, ci doar sub acele aspecte.

9. Excepțiile de la regula exercitării autorității părintești

UJ Premium | | 23 octombrie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Autoritatea părintească se exercită, în mod normal, egal, de către ambii părinți. Desigur, pot interveni situații în care autoritatea părintească, în vederea respectării interesului superior al copilului, să fie exercitată în mod diferit. Astfel, în cadrul acestei lucrări se examinează particularitățile exercitării unilaterale a autorității părintești, dar și delegarea acesteia unei alte persoane.

10. Despre prezent și viitor în legătură cu contractele individuale de muncă și alte acte juridice specifice dreptului muncii

UJ Premium | și | 22 octombrie 2020
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

La data de 14 octombrie 2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a pus în dezbatere publică un Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, inclusiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii...

11. În căutarea intelectualului public (de calitate)

UJ Premium | | 22 octombrie 2020
Publicat în : Varia |

Trăim vremuri interesante. Foarte mulți dintre noi simțim nevoia să (ne) exprimăm (în) public crezul pe care ni l-am însușit, în legătură cu tot felul de probleme. De la evoluțiile politice interne sau internaționale, la realitățile economico-sociale, de la șomaj la starea învățământului, de la problemele ortodoxiei la starea culturii ori de la situația învățământului la epidemia de COVID-19, pare că nimic nu scapă comentariilor celor mai mulți dintre noi.

12. Teoria unităţii artei. Perspective

UJ Premium | | 22 octombrie 2020
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Datorită caracterului decorativ și utiliar al operelor de artă, dar și în baza destinației lor artistice, protecția juridică a acestora a fost una controversată. Aceste controverse au generat o serie de teorii pentru a putea distinge natura juridică a fiecărei reacții. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează teoria unității artei, care cuprinde atât arta pură, cât și cea aplicată. De asemenea, se examinează jurisprudența actuală a CJUE, care înclină înspre o protecție selectivă a artei aplicate, ceea ce conduce la o nouă perspectivă juridică.

13. Mărcile notorii și întinderea protecției lor

UJ Premium | | 21 octombrie 2020
Publicat în : Varia |

Marca notorie se bucură de o protecție extinsă atât la nivel național, cât și european, reprezentând o excepție de la regula conform căreia drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate prin înregistrare. Nu există o definiție general valabilă a mărcii de notorietate, ceea ce conduce la diverse variații de interpretare și, astfel, de protecție de la țară la țară.

14. Standardul suficienței probelor și necompetența funcțională a instanței de verificare a legalității și loialității administrării probelor în procedura omologării acordului de recunoaștere a vinovăției

UJ Premium | și | 20 octombrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Analiza noastră pornește de la caracterul adversial al acestei proceduri speciale, caracter ce diminuează în mod considerabil rolul activ al judecătorului, în speță, cu privire la analiza legalității și loialității administrării probelor în faza de urmărire penală.

15. Clauza de preciput

UJ Premium | | 19 octombrie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Lucrarea își propune să analizeze doar în esență instituția juridică, istoricul apariției acesteia, natura juridică și principalele efecte pe care o asemenea clauză le-ar putea produce. Nouă ca denumire, dar cunoscută dreptului românesc în esența ei, clauza de preciput a dat naștere, încă de la apariție, unui șir de controverse, mai ales privind natura sa juridică și, în funcție de aceasta, principalele efecte pe care le-ar putea produce.

16. Considerații juridice referitoare la restrângerea exercițiului libertății religioase în contextul prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

UJ Premium | | 19 octombrie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

La data de 5.10.2020, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 47. În art. 2 se prevede că: „organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități”.

17. Originalitatea, condiţie fundamentală pentru protecţia dreptului de autor

UJ Premium | | 18 octombrie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Sintagma „oamenii egali fiind în faţa legii, sunt inegali de la natură” reprezintă premisa de la care ar trebui să plecăm în analiza originalităţii operelor de creaţie, întrucât, în timp ce persoanele cele mai înzestrate vor crea opere originale, care îmbogăţesc fondul cultural, cei mai puţini inspiraţi încerca să preia de la cei dintâi expresia ideilor călăuzitoare.

18. Tentativa la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos

UJ Premium | | 16 octombrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Faptele inculpatului care a utilizat, fără consimțământul titularului, două carduri bancare, încercând să efectueze fără drept două operațiuni de plată, prin intermediului POS-ului de la o unitate comercială, tranzacții financiare care, însă, nu s-au finalizat avându-se în vedere că unul dintre cele două instrumente de plată electronică...

19. Evoluții legislative în materia protecției salariaților la locul de muncă

UJ Premium | | 15 octombrie 2020
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Termene |

În acord cu evoluțiile pe plan internațional referitoare la protecția salariaților, legiuitorul român a aprobat o serie de modificări și completări ale actelor normative care reglementează chestiunile discriminării și hărțuirii în raporturile de muncă. 

20. Hărțuirea morală, sub lupa amploarei și constanței cumulative

UJ Premium | | 15 octombrie 2020
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

În urma deciziei Curții de Apel București, nu poate fi reținută drept hărțuire morală cercetarea disciplinară care a vizat activitatea mai multor salariați și care nu s-a încheiat cu aplicarea niciunei sancțiuni la adresa reclamantului, nedescoperindu-i-se nicio activitate realizată în mod eronat.