Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.842 din 6 noiembrie 2008pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008Data intrării în vigoare 05-12-2008

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. G.N./11.612/2008,în temeiul art. 40 şi 50 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.070/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, al Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Monografia privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate de la bugetul de stat aferente vaccinurilor şi altor produse din cadrul programelor naţionale de sănătate.(2) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate din venituri proprii (accize) aferente produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi a vaccinurilor şi altor produse din cadrul programelor naţionale de sănătate.(3) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile aferente produselor şi bunurilor provenite din donaţii.(4) Machetele menţionate la alin. (1), (2) şi (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 6 noiembrie 2008.Nr. 1.842.Anexa nr. 1MONOGRAFIAprivind înregistrarea în contabilitate a produselor şibunurilor din Rezerva Ministerului SănătăţiiPublice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrulprogramelor naţionale de sănătate şi aproduselor şi bunurilor provenite din donaţiiI. La nivelul Ministerului Sănătăţii Publice:1. Înregistrarea facturii de medicamente şi materiale sanitare de la furnizor:
  3029 "Medicamente şi materiale sanitare"    =  
     
  401 "Furnizori" 779 "Venituri din bunuri şi serviciiprimite Cu titlu gratuit"
  2. Plata furnizorului de medicamente şi materiale sanitare:
  401 "Furnizori"    =   
    
  7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
  3. Înregistrarea transferului de medicamente şi materiale sanitare din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile de sănătate publică pe baza proceselor-verbale de predare-preluare:
  4813 "Decontări privind stocurile" =  3029 "Medicamente şi materiale sanitare"
  4.
  Preluarea cheltuielilor efectuate la nivelul autorităţilor de sănătate publică şi unităţilor sanitare:
  6029 "Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare" =   4813 "Decontări privind stocurile"  
  NOTĂ:Preluarea cheltuielilor se efectuează pe baza raportărilor efectuate de autorităţile de sănătate publică şi unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii Publice, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.În situaţia în care autorităţile de sănătate publică transmit unităţilor sanitare produse şi bunuri din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, a produselor şi bunurilor provenite din donaţii se utilizează contul 482 "Decontări între instituţii subordonate". Preluarea cheltuielilor se face pe baza raportărilor efectuate de unităţile sanitare, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.
  II. La nivelul autorităţilor de sănătate publică sau al unităţilor sanitare, după caz:1. Înregistrarea medicamentelor şi materialelor sanitare primite de la Ministerul Sănătăţii Publice în baza proceselor-verbale de predare-preluare:
  3029 "Medicamente şi materiale sanitare" =  4813 "Decontări privind stocurile"
  2. Consumul produselor înregistrate pe baza documentelor justificative:
  6029 "Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare" =   3029 "Medicamente şi materiale sanitare" 
  3. Preluarea cheltuielilor efectuate pentru stingerea conturilor de decontare:
  4813 "Decontări privind stocurile"  =   6029 "Cheltuieli privind medicamenteleşi materialele sanitare"
  NOTĂ:Preluarea cheltuielilor se efectuează pe baza raportărilor efectuate de autorităţile de sănătate publică şi unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii Publice, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.
  Anexa nr. 2MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEASP ........................Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătăţii Publice)MACHETE DE RAPORTARE1. Privind cheltuielile efectuate din bugetul de stat aferente vaccinurilor şi altor produse în cadrul programelor naţionale de sănătate
  Denumire indicator Simbol cont Clasificaţia bugetară cap./subcap./ titlu art./alin. Suma (lei)
  1. CHELTUIELI (grupa 60) DIN REZERVA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE 6 66.01
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04
  I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) DIN PN 1 6 66.01
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04
  Conducătorul instituţiei,                          Conducătorul comp. financiar-contabil,................                                           ..........................
  2. Privind cheltuielile efectuate din venituri proprii (accize) aferente produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice şi a vaccinurilor şi altor produse din cadrul programelor naţionale de sănătate
  Denumire indicator Simbol cont Clasificaţia bugetară cap./subcap./ titlu art./alin. Suma (lei)
  I. CHELTUIELI (grupa 60) DIN REZERVA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE 6 66.10
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04
  I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) DIN PN 1 6 66.10
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04
  Conducătorul instituţiei,                           Conducătorul comp. financiar-contabil,................                                           ..........................
  3. Privind cheltuielile aferente produselor şi bunurilor din donaţii
  Denumire indicator Simbol cont Clasificaţia bugetară cap./subcap./ titlu art./alin. Suma (lei)
  I. CHELTUIELI (grupa 60) 6 66
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04
  Conducătorul instituţiei,                         Conducătorul comp. financiar-contabil,................                                         ..........................
  NOTĂ:Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor raporta pentru activitatea proprie şi totodată vor centraliza datele din machete pentru unităţile sanitare subordonate.Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcţie de natura cheltuielii respective.
  ----------