Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind circulatia pe drumurile publice**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006Data intrării în vigoare 20-09-2006
  Formă consolidată valabilă la data 07-11-2008Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-11-2008 până la data de 17-06-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.670 din 03-08-2006

  ---------------
  Notă CTCE
  *) Textul republicat al ordonanţei de urgenţă a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007; DECIZIA nr. 347 din 3 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 69 din 28 iunie 2007; DECIZIA nr. 661 din 4 iulie 2007; DECIZIA nr. 742 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 4 noiembrie 2008._____________
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 şi ulterior adoptarii a mai fost modificata şi completata prin:- Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi functional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.NOTĂ: Forma republicată a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2006, se aplică de la data intrarii în vigoare a acesteia din urma, respectiv de la 20 septembrie 2006.Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generaleArticolul 1(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, oblibaţiile şi raspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, institutii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.