Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicată*)CODUL FAMILIEI(actualizată pînă la data de 8 noiembrie 2007*)
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 18 aprilie 1956Data intrării în vigoare 18-04-1956
    Formă consolidată valabilă la data 08-11-2007Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-11-2007 până la data de 12-06-2011

    Abrogat de Articolul 230, Capitolul X din LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 la data 13-06-2011

    -----------Codul familiei a fost adoptat prin LEGEA nr. 4 din 4.04.1956 şi republicat în B. Of. nr. 13 din 18.04.1956.
    Lucrarea reda textul republicat cu modificările ce i s-au adus prin DECRETUL nr. 779/1966 (B. Of. nr. 64 din 8.10.1966), LEGEA nr. 3/1970 (B. Of. nr. 70 din 25.06.1970), DECRETUL nr. 174/1974 (B. Of. nr. 108 din 1 august 1974), LEGEA nr. 11 din 31 iulie 1990, LEGEA nr. 48 din 16 iulie 1991 şi LEGEA nr. 59/1993 (M. Of. nr. 177 din 26 iulie 1993).În această formă a LEGII nr. 4 din 4 aprilie 1953 republicată sînt introduse modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 9 iunie 1997 abrogată de LEGEA nr. 273 din 21 iunie 2004; LEGEA nr. 23 din 26 ianuarie 1999; LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004; LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007.Articolul 1În România statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei.Statul apara interesele mamei şi copilului şi manifesta deosebită grija pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii.Familia are la baza căsătoria liber consimţită între soţi.În relaţiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale.Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor.Articolul 2Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă între membrii ei, care sînt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material.