Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.149 din 29 iunie 2007pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007Data intrării în vigoare 04-07-2007

  Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanataţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanataţii Publice,vazând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 6.891/2007,ministrul sanataţii publice emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă Normele privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Activitatea de recoltare a probelor de sânge la nivelul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor prevăzute la alin. (1) se desfaşoara în cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primara.Articolul 2Autorizaţia de funcţionare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, înfiinţate conform prezentului ordin, îşi înceteaza valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primara.Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanataţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi laboratoarele de analize medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sanataţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Bucureşti, 29 iunie 2007.Nr. 1.149.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor careefectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizareşi funcţionare a acestora