Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condiţiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi invoiri platite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 20 ianuarie 2003Data intrării în vigoare 20-01-2003
    Formă consolidată valabilă la data 09-03-2006Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-03-2006 până la data de 21-08-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.578 din 18 decembrie 2002, publicate în Monitorul Oficial nr. 529 din 22 iunie 2005, la data de 09 Martie 2006 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 965 din 22 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 395 din 18 martie 2004; HOTĂRÂREA nr. 292 din 2 martie 2006.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 28 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Capitolul 1 Articolul 1(1) Politistii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă platit, a cărui durata se stabileste în raport cu vechimea lor în serviciu, după cum urmeaza:a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.